Agenția de Plăți şi Intervenție pentru Agricultură (APIA) – Centrul Județean Călărași informează că a demarat procesul de autorizare la plată pentru Măsura 14 – Plăţi privind bunăstarea animalelor – pachet a) Plăți în favoarea bunăstării porcinelor și pachet b) Plăţi în favoarea bunăstării păsărilor, pentru cererile depuse în anul 2020.
Suma totală autorizată la plată până la data de 1 aprilie 2021 la nivel național este de 99.085.552,92 de euro, respectiv 473.926.199,57 de lei, pentru un număr de 465 de beneficiari care au accesat această formă de plată compensatorie în conformitate cu prevederile legislaţiei europene şi naţionale în vigoare.
Valoarea în lei este calculată la cursul de schimb de 4,7830 de lei pe euro stabilit de Banca Centrală Europenă în data de 31 decembrie 2019.
Acordarea plăţilor compensatorii aferente Măsurii 14 – Plăţi privind bunăstarea animalelor se realizează în conformitate cu Fişa Măsurii 14 din Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020.
Misiunea Agenției de Plăți şi Intervenție pentru Agricultură permanentă vizează efectuarea plăților către fermieri, în termenele prevăzute de legislația în vigoare, în mod echitabil și transparent.