Agenția de Plăți şi Intervenție pentru Agricultură (APIA), prin centrele județene, aduce la cunoștința opiniei publice că a început plata aferentă ajutorului de stat la motorina utilizată în agricultură, pentru cantitățile de motorină utilizate în perioadele 1 aprilie  – 30 iunie 2019 (trimestrul II/2019) și 1 iulie  – 30 septembrie 2019 (trimestrul III/2019) conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1174/2014 și Ordinului Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 1727/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

Suma totală care urmeaza a fi plătită pentru diferența trimestrului II (47,33%) este de 92.168.149,00 de lei pentru un număr de 17.703 beneficiari și o cantitate de motorină totală determinată de 48.614.259,504 litri.

APIA face precizarea că prima tranşă la plată pentru trimestrul II/2019 a fost efectuată în luna octombrie 2019 în proporţie de 52,67%.

Pentru trimestrul III, suma totală care urmează a fi plătită este de 317.050.459,00 de lei pentru un număr de 17.720 de beneficiari și o cantitate de motorină totală determinată de 167.229.424,095 de litri.

Valoarea nominală a ajutorului de stat pentru reducerea accizei la motorină pentru anul 2019 este de 1,8959 lei/litru.

Cantitățile de motorină pentru diferența trimestrul II/2019, care reprezintă ajutor de stat și sunt aprobate prin Ordinul Ministrului nr. 33/31.01.2020, sunt următoarele: 43.612.703,955 de litri, în valoare de 82.685.634,00 de lei, în sectorul vegetal; 4.722.976,922 de litri, în valoare de 8.954.359,00 de lei, în sectorul zootehnic; 278.578,627 de litri, în valoare de 528.156,00 de lei, în sectoril îmbunătățiri funciare.

Cantităţile de motorină pentru trimestrul III, determinate la plată de către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, ce reprezintă de ajutor de stat și sunt aprobate prin Ordinul Ministrului nr. 33/31.01.2020, sunt următoarele: 154.772.464,759 de litri, în valoare de 293.433.288,00 de lei, în sectorul vegetal; 9.799.556,626 de litri, în valoare de 18.579.007,00 de lei, în sectorul zootehnic; 2.657.402,710 de litri, în valoare de 5.038.164,00 de lei, în sectorul îmbunătățiri funciare.