Agenția de Plăți şi Intervenție pentru Agricultură (APIA) informează că a demarat  plata cererilor depuse în anul 2020 pentru Măsura 14 – Plăţi privind bunăstarea animalelor – pachet a) Plăți în favoarea bunăstării porcinelor și pachet b) Plăţi în favoarea bunăstării păsărilor.

Suma totală autorizată la plată este de 102.372.834,62 de euro, respectiv 489.649.268,11 lei, pentru un număr de 475 de beneficiari, astfel: 35.839.267,71 de euro, respectiv 171.419.217,61 de lei, pentru un număr de 214 beneficiari care au accesat Măsura 14 – pachet a) Plăți în favoarea bunăstării porcinelor, în conformitate cu prevederile legislaţiei europene şi naţionale în vigoare; 66.533.566,91 de euro, respectiv 318.230.050,50 de lei, pentru un număr de 261 de beneficiari care au accesat Măsura 14 – Plăţi privind bunăstarea animalelor – pachet b) Plăţi în favoarea bunăstării păsărilor, în conformitate cu prevederile legislaţiei europene şi naţionale în vigoare.

Valoarea în lei este calculată la cursul de schimb de 4,7830 de lei per euro stabilit de Banca Centrală Europenă în data de 31 decembrie 2019.

Acordarea plăţilor compensatorii aferente Măsurii 14 – Plăţi privind bunăstarea animalelor se realizează în conformitate cu Fişa Măsurii 14 din Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020.

Misiunea Agenției de Plăți şi Intervenție pentru Agricultură permanentă vizează efectuarea plăților către fermieri, în termenele prevăzute de legislația în vigoare, în mod echitabil și transparent.