Inspectoratul General pentru Imigrări (IGI) a primit aproape 500 de cereri de înscriere, pentru ocuparea a 29 de funcții vacante scoase la concurs din sursă externă. Cei mai mulți candidați își doresc ocuparea funcției de ofițer în cadrul Serviciului Analiză de Risc, unde au fost înregistrate peste 120 de cereri.

Perioada de înscriere la examenele pentru ocuparea celor 29 de funcții vacante cu recrutare din sursă externă, 26 agenți și trei ofițeri de poliție, s-a finalizat vineri, 19 ianuarie a.c., la nivelul IGI fiind înregistrate 486 de cereri. În etapa următoare, candidații vor fi examinați psihologic și medical, după care își vor completa dosarele de recrutare cu documentele solicitate prin anunțul de concurs, iar, ulterior, vor susține evaluările sportive sau probele practice, care sunt eliminatorii.

Cei care vor promova probele eliminatorii vor participa, în perioada 10 – 18 martie a.c., la examenul scris, care va consta în rezolvarea unui test tip grilă.

Conform art. 21 alin. 7^1 din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, după încadrarea directă, poliţiştilor nu le pot fi modificate raporturile de serviciu prin delegare, detaşare, mutare şi transfer timp de cel puţin trei ani de la numirea în prima funcţie, cu excepţia situaţiei când intervine reorganizarea unităţii. Viitorii polițiști de imigrări își vor desfășura activitatea în cadrul aparatului propriu al Inspectoratului General pentru Imigrări, în cadrul structurilor județene pentru imigrări și în centrele specializate pe linie de azil, în domenii de activitate precum: proceduri administrative și judiciare de azil, integrare, migrație, resurse umane, financiar, comunicații și informatică, administrativ, achiziții, analiză de risc, logistică, secretariat.

Informații suplimentare privind probele de selecție, criteriile de departajare, precum și alte date importante pentru desfășurarea în bune condiții a recrutării și încadrării candidaților pot fi accesate pe site-ul oficial al Inspectoratului General pentru Imigrări, la adresa www.igi.mai.gov.ro, secțiunea “CARIERĂ”, sau de la structura de resurse umane a Inspectoratului General pentru Imigrări, la numărul de telefon 021/41.07.513 și interiorul prevăzut în anunț.