Consilierii locali au decis, în cadrul şedinţei ordinare din data de 24 noiembrie a.c., retragerea de pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre privind aprobarea listelor de priorităţi şi ierarhizare cuprinzând solicitanţii îndreptăţiţi să primească în anul următor o locuinţă socială. Solicitarea a fost făcută de către consilierul local PSD, Alexandru Chiriţă, motivând faptul că pe actuala listă de priorităţi este trecut doar punctajul final obţinut de fiecare solicitant în parte, fără a fi prezentat detaliat punctajul obţinut pe fiecare criteriu în parte. Consilierii locali au decis ca acest proiect de hotărâre să fie rediscutat în cadrul unei şedinţe extraordinare ce va fi organizată în data de 15 decembrie 2016. Primarul municipiului Călăraşi, Daniel Drăgulin, a spus că lista de prioritate nu va fi modificată, ci doar se va prezenta punctajul detaliat pe fiecare criteriu în parte. Solicitarea a fost aprobată cu majoritate de voturi. În sală au fost prezenţi atât persoane nemulţumite de punctajul obţinut sau de faptul că deşi li s-a spus că au dosarul complet s-au trezit cu dosarul incomplet şi nu a fost luat în considerare, cât şi persoane aflate pe lista de prioritate care îşi doreau repartizarea unei locuinţe într-un timp cât mai scurt. Una dintre nemulţumirile prezentate de către solicitanţii aflaţi în sala de şedinţe a fost legată de prezenţa unui membru al Comisiei de Analiză a dosarelor pe lista de prioritate. Juristul Primăriei Municipiului Călăraşi, Nelu Papazi, a spus că nu s-au încălcat prevederile legale, iar persoana respectivă are dreptul să primească o locuinţă. Consilierii PSD au susţinut că acest lucru nu este moral, dacă nu chiar ilegal, iar persoana în cauză putea să renunţe la calitatea de membru în Comisia de Analiză, apoi putea să figureze pe lista de prioritate. În cadrul şedinţei s-a discutat despre faptul că dosarele incomplete nu vor fi luate în calcul pentru şedinţa din decembrie. Comisia de Analiză a Cererilor de Locuinţe Sociale, prin Compartimentul de Fond Locativ şi membrii săi, a verificat, în conformitate cu prevederile legale, 830 de dosare şi a stabilit ordinea de prioritate, în vederea repartizării locuinţelor sociale după cum urmează: un număr de 59 de dosare complete ale solicitanților de până în 35 de ani; două persoane cu handicap; un pensionar; 29 de solicitanți de locuință socială incluși în categoria “Alte persoane sau familii îndreptățite” – peste 35 de ani; 739 de dosare incomplete ale solicitanților care nu s-au conformat anunțurilor publice din anul 2016 sau au completat dosarele după termenul cerut în anunțurile publice. Din totalul de 830 de dosare, 122 au fost pregătite în urma analizei, pentru a fi predate în Arhiva Primăriei Municipiului Călărași, deoarece solicitanții nu au mai completat dosarele în ultimii cinci ani, aceștia fiind notificați la domiciliul pentru a completa dosarele aflate în evidența Compartimentului de Fond Locativ din cadrul Primăriei Municipiului Călărași și nu s-au conformat. Cei nemulţumiţi de punctajul obţinut pot face contestaţie împotriva listelor de prioritate în conformitate cu prevederile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ. Blocul de locuinţe sociale este situat pe strada Pescăruş, din municipiul Călăraşi. Imobilul are 29 de apartamente, dintre care şase cu trei camere, 12 cu două camere şi 11 cu o cameră. La subsolul blocului, beneficiarii îşi pot face boxe, deoarece sunt spații mari, și este prevăzut și un adăpost pentru situații deosebite, care este în funcțiune cu aerare și o ieșire separată. În noiembrie, pe lângă cele 29 de locuinţe din imobilul C15 vor fi repartizate şi apartamente ce vor fi eliberate în urma evacuărilor.locuinte