Conform situației centralizate de Ministerul Educației Naționale (MEN), în prima săptămână (4 – 8 martie), din prima etapă (4 – 22 martie) a calendarului de înscriere în învățământul primar pentru anul şcolar 2019 – 2020, au fost introduse 895 de cereri în baza de date, în judeţul Călăraşi. Dintre acestea, 798 vizează copiii cu vârsta de 6 ani, împliniţi până la data de 31 august 2019, inclusiv, iar 97de cereri vizează copiii cu vârsta de 6 ani împliniţi în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2019, inclusiv.

„Reamintim că părinții/tutorii legal instituiți/reprezentanții legali pot completa cererea-tip de înscriere online sau la secretariatul unității de învățământ în care se dorește înscrierea copilului, în perioadele stabilite de minister. Cererile-tip completate online trebuie validate ulterior în unitatea de învățământ aleasă pentru înscriere, în prezența părintelui și (cel puțin) a unui membru al comisiei, zilnic (luni – vineri), între orele 08:00 – 18:00. Vineri, 29 martie a.c., vor fi afişate atât în unităţile de învăţământ, cât şi pe site-urile acestora şi ale inspectoratelor şcolare judeţene/IŞMB, listele copiilor înscriși după prima etapă și numărul locurilor rămase libere. A doua etapă pentru completarea/depunerea cererilor-tip de înscriere este programată între 2 și 8 aprilie a.c. și se adresează copiilor care nu au fost înscriși/nu au participat în prima etapă, cererile fiind completate din nou, în funcție de locurile disponibile. Listele finale vor fi afișate în data de 11 aprilie 2019. Între 12 și 19 aprilie, inspectoratele școlare vor centraliza și soluționa cererile părinților/tutorilor legal instituiți/reprezentanților legali ai copiilor care nu au fost încă înscriși în vreo unitate de învățământ. De asemenea, va fi soluționată orice altă situație privind înscrierea în învățământul primar, având în vedere, cu prioritate, interesul educațional al copilului”, precizează Ministerul Educaţiei Naţionale.