Direcția Comunitară de Evidență a Persoanelor a județului Călărași este implicată în proiectul național „Sistem informatic integrat pentru emiterea actelor de stare civilă – SIIEASC”, Călărașiul fiind unul din cele şase județe care au demarat implementarea acestui proiect.

 

Starea Civilă

 

La momentul actual a fost predată în vederea scanării și digitizării, arhiva ce cuprinde registrele de stare civilă întocmite de la 1921 până în prezent, urmând ca în etapa următoare să efectuăm auditul extern privind calitatea fișierelor scanate și a informațiilor digitizate. Județul Călărași va introduce în sistemul național, la finalizarea procedurilor, un număr de aproximativ 1.312.000 de acte de stare civilă privind nașterea, căsătoria și decesul persoanelor.

Obiectivul general al proiectului este informatizarea sistemului de depunere a cererilor pentru înregistrarea și eliberarea efectivă a documentelor de stare civilă, precum și implementarea suportului necesar dezvoltării și accesării serviciilor electronice ce au la bază informații primare de stare civilă, iar dintre obiectivele specifice Consiliul Judeţean enumeră: reducerea timpului necesar procesării tranzacțiilor informațiilor de stare civilă și a cheltuielilor de stocare a informațiilor pentru administrațiile locale și centrale pentru cele patru evenimente primare de viață: naștere, căsătorie, divorț, deces; digitizarea documentelor de stare civilă emise în ultimii o sută de ani, aferente evenimentelor de viață primare: naștere, căsătorie, divorț, deces; creșterea gradului de interoperabilitate a sistemelor centrale și locale care prelucrează informații de stare civilă specifice serviciilor corelate cu cele patru evenimente de viață primare; stocarea electronică și gestiunea arhivistică a documentelor digitizate; creșterea nivelului de colaborare și comunicare între comunitățile locale și instituțiile publice în problematica stării civile.

 

Evidenţa persoanelor

 

Începând cu luna august a anului 2021, serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor vor elibera cartea electronică de identitate.

Cartea Electronică de Identitate (CEI) va permite titularului autentificarea în sisteme informatice ale Ministerului Afacerilor Interne și în sisteme informatice ale altor instituții publice sau private, precum şi utilizarea semnăturii electronice, în condițiile legii. Astfel autoritățile publice sau private își vor putea dezvolta soluții informatice pentru a facilita accesul cetățeanului la diverse servicii electronice (bancare, fiscale, sociale, financiare etc.), cu efecte majore privind simplificarea relației cu autoritățile publice, creşterea calității şi accesibilității serviciilor publice.

CEI va respecta cerințele Comisiei Europene privind securizarea documentelor în contextul combaterii terorismului, al migrației ilegale, al traficului de droguri și de persoane, cărțile de identitate actuale fiind realizate cu tehnologie din anii ‘90.

Noul document de identificare va oferi cetățenilor garanții suplimentare de securitate, iar instituțiilor de drept public sau privat, certitudinea că persoana care prezintă actul de identitate este titularul datelor de identificare înscrise pe respectivul document.

Proiectul de lege lansat în dezbatere publică, prevede posibilitatea cetățeanului de a opta pentru eliberarea unei cărți electronice de identitate, cu sau fără imaginea impresiunilor papilare a celor două degete arătătoare, sau a unei cărți de identitate simple, fără CIP, cu mențiunea că cea din urmă nu va putea fi folosită ca document de călătorie în spațiul european. În cazul minorilor, la solicitarea părinților sau a reprezentaților legali, se introduce posibilitatea eliberării unei cărți de identitate simplă sau electronică, indiferent de vârsta copilului.

Cartea Electronică de Identitate va permite, printre altele, autentificarea în Platforma informatică a sistemului public al asigurărilor sociale de sănătate pentru a dovedi calitatea de asigurat a titularului.

Noul document de identitate nu va conține date medicale, ci doar datele de identificare ale titularului.

Cardul de sănătate își încetează valabilitatea în momentul emiterii către titular a unei cărți electronice de identitate.

Pentru persoanele care nu vor solicita eliberarea unei cărți electronice de identitate, se vor emite în continuare carduri de sănătate, în aceleași condiții din prezent.