foto: adevarul.ro

Asociaţia Cetăţenească din comuna Ulmeni, judeţul Călăraşi a transmis următorul comunicat de presă: „Noi, cetăţenii din Ulmeni, Călăraşi vă aducem la cunoştinţă că, începând cu luna septembrie a anului 2019, în zona de vest a localităţii Olteniţa şi a satului Ulmeni din judeţul nostru a fost amplasată o periculoasă groapă de gunoi ilegală pe terenul aparţinând fostului combinat de porci, cu o suprafaţă de peste 100 de hectare de către societăţile Utiltrailer S.A şi Cassano Metal S.R.L, unde sunt depozitate direct pe sol sau îngropate fără nicio protecţie deşeuri menajere care generează levigat, deşeuri spitaliceşti, nămoluri de la staţii de epurare, şlamuri petroliere şi deşeuri industriale care produc un dezastru ecologic fără precedent, o contaminare ireversibilă a zonei de sud şi o poluare permanentă a fluviului Dunărea. În prezent cantităţile cumulate din acest mixt de deşeuri depozitate direct pe sol sau îngropate fără cea mai mică protecţie depăşesc cantitatea de 150.000 de tone iar cantităţile zilnice care sosesc la această locaţie depăşesc 1.500 tone/zi. Făcând o statistică a tuturor gropilor de gunoi ilegale care mai există în număr foarte mic în Europa a ieşit în evidenţă că groapa de gunoi Olteniţa-Călăraşi este cel mai mare amplasament clandestin de acest gen din Europa iar poziţionarea acestuia în apropierea fluviului Dunărea duce la o contaminare transfrontalieră ireversibilă. Deşeurile care ajung în Olteniţa-Călăraşi la Utiltrailer SA şi Cassano Metal S.r.l. provin în principal din municipiul Bucureşti (Sectorul 2 – 500 tone/zi, Sectorul 3 – 450 tone/zi, Sectorul 5 -300 tone/zi), Municipiul Giurgiu – 100 tone/zi, Ilfov şi Voluntari 200 tone/zi prin platformele ilegale de transfer a deşeurilor amplasate în strada Gherghiţei nr. 23 C, Sector 2 operată de Supercom S.A, în strada Doctor Constantin Istrati nr. 52-54, Sector 5, operată de Salubritate Fapte 5 S.A. şi Drumul Lunca Visagului nr. 42-60 din Sectorul 3, operată de SD3 – SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 S.R.L. şi în sat Tunari, comuna Tunari, jud. Ilfov, operată de Cassano Metal S.R.L. Pe lângă aceste platforme ilegale de deşeuri, groapa de gunoi Olteniţa-Călăraşi este alimentată şi de alţi agenţi economici producători de deşeuri spitaliceşti, şlamuri petroliere, deşeuri industriale care sunt transportate ilegal de aceşti agenţi economici şi sunt îngropate direct în sol, contaminând în mod ireversibil solul, apa şi fluviul Dunărea. Dezastrul fără precedent care a fost instalat lângă localitatea Olteniţa şi în apropiere de satul nostru Ulmeni începând cu luna septembrie 2019 a contaminat atât solul, pânza freatică, apa cât şi aerul care a devenit irespirabil, cauzând un număr mare de îmbolnăviri în rândul populaţiei. Societăţile Utiltrailer S.A şi Cassano Metal S.R.L aduc deşeuri din Bucureşti, Ilfov, oraşul Voluntari şi din oraşul Giurgiu sub pretextul sortării şi reciclării, acestea fiind de fapt îngropate direct în sol, în vecinătatea satului nostru, aşa cum arată fotografiile făcute recent la faţa locului. Cantităţile de deşeuri municipale în amestec cu deşeurile provenite de la locurile de carantină Covid şi cu deşeuri medicale purtătoare de substanţe toxice sosite lângă satul nostru sunt impresionante, şi depăşesc în mod constant 1.500 de tone pe zi. Toată această afacere este condusă din umbră de Nelu Iordache, având ca paravan asociaţii din Utiltrailer SA si Cassano Metal S.R.L, respectiv Păun Benonie Victoraş şi Păun George Mircea aflaţi în strânsă legătură cu Steluţa Boitan, director executiv al Agenţiei pentru Protecţia Mediului Călăraşi şi Maria Păun, şef serviciu reglementări, care au eliberat ilegal autorizaţiile de sortare pentru Utiltrailer S.A, folosite ca paravan pentru îngroparea deşeurilor. Tot lângă satul nostru sunt depozitate deşeurile din nămoluri care provin de la staţia de epurare Glina, provocând un miros insuportabil în toată zona. Patronii acestei afaceri care dăunează atât de mult sănătăţii oamenilor şi poluează în mod ireversibil mediul înconjurător sunt de fapt un grup de politicieni extrem de cunoscuţi din Bucureşti şi Voluntari care influenţează dirijarea deşeurilor din Bucureşti, prin primăriile sectoarelor 2,3 şi 5 şi din Voluntari către Olteniţa-Călăraşi şi îngroparea acestora în vecinătatea satului nostru, creând un dezastru fără precedent şi contribuind la menţinerea celei mai mari gropi ilegale de gunoi din Europa, groapa de gunoi Olteniţa-Călăraşi. Tot acest grup de politicieni extrem de cunoscuţi din Bucureşti şi Voluntari, care patronează această afacere alături de Nelu Iordache, au o influenţă directă la staţia de epurare Glina de unde prin trafic de influenţă dirijează nămolurile către groapa ilegală de gunoi Olteniţa-Călăraşi, preţurile plătite la această groapă fiind exorbitante. Grupul de politicieni extrem de cunoscuţi din Bucureşti şi Voluntari, alături de Nelu Iordache, au determinat-o pe Gabriela Dorojan, fosta şefă a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Ilfov, aflată de mai mulţi ani sub protecţia lor, să elibereze cu încălcarea legii autorizaţii de mediu pentru platformele de deşeuri din Tunari-Ilfov pentru a facilita transportul acestora la cea mai mare groapă ilegală de deşeuri din Europa, groapa de gunoi Olteniţa-Călăraşi, patronată în ascuns de aceşti politicieni. Pentru a dezvolta această afacere ilegală la un nivel incredibil pentru anii 2020 în care şiruri kilometrice de tiruri transportă deşeurile din Bucureşti spre Călăraşi, politicienii extrem de cunoscuţi au influenţat deciziile Consiliului General al Municipiului Bucureşti cât şi pe primarii sectoarelor 2, 3 şi 5 cu care sunt în relaţii extrem de apropiate, pentru a favoriza exodul deşeurilor din Bucureşti la cea mai mare groapă ilegală de gunoi din Europa, groapa de gunoi Olteniţa-Călăraşi pe care o patronează din umbră. Studiile făcute de societăţi specializate în analize de mediu şi impactul poluării asupra sănătăţii publice atât la groapa de gunoi Olteniţa-Călăraşi cât şi în vecinătatea satului nostru au demonstrat o situaţie alarmantă, cu depăşiri dezastruoase la substanţe periculoase precum stibiu, bariu, cadmiu, cobalt, mercur, plumb care pun viaţa oamenilor în pericol şi duc la îmbolnăviri grave în rândul comunităţii noastre, cauzând boli cronice digestive, respiratorii şi de altă natură. Este incredibil cum într-o ţară care aparţine Comunităţii Europene care a investit anul acesta peste 1.000 de miliarde de euro în proiecte privind protecţia mediului şi a sănătăţii populaţiei, cum este România se mai pot întâmpla astfel de lucruri ilegale, gestionate de politicieni care declară că muncesc şi îşi desfăşoară activitatea în folosul cetăţeanului, având de fapt o activitate care sabotează lucrul cel mai de preţ al oamenilor, sănătatea şi viaţa acestora. Proiectele Comunităţii Europene privind alocarea finanţărilor pentru România pe segmentul de mediu sunt sabotate de această iresponsabilitate a grupului de politicieni şi de meschinătatea oamenilor de afaceri care patronează cea mai mare groapă de gunoi ilegală din Europa, groapa de gunoi Olteniţa-Călăraşi. Solicităm pe această cale Primarului General al Bucureştiului Gabriela Firea să ia toate măsurile pentru stoparea exodului de gunoaie din Bucureşti spre Călăraşi, aceasta având obligaţia legală derivată din competenţele Primăriei Municipiului Bucureşti şi obligaţia morală privind pericolul generat de deşeurile Bucureştiului asupra comunităţilor locale din Judeţul Călăraşi. Solicităm pe această cale Ministrului de Interne, dl. Marcel Vela, să ia toate măsurile pentru stoparea acestor fapte antisociale extreme existente doar întâmplător şi foarte rar în ţările lumii a treia, cât şi Ministrului Mediului, dl. Costel Alexe, pentru a stopa poluarea şi contaminarea satului nostru, a comunităţii noastre şi a zonei din sudul Călăraşului, de cea mai mare groapă ilegală de gunoi din Europa, groapa de gunoi Călăraşi-Olteniţa.”