Începând cu luna septembrie a anului 2019, în zona de vest a localităţii Olteniţa şi a satului Ulmeni din judeţul Călăraşi, Primăria Municipiului Bucureşti a trimis deşeurile proprietatea acesteia la o periculoasă groapă de gunoi ilegală, cu o suprafaţă de peste 100 de hectare unde sunt depozitate direct pe sol deşeuri menajere şi spitaliceşti care generează levigat şi produc un dezastru ecologic fără precedent, o contaminare ireversibilă a zonei de sud şi o poluare permanentă a fluviului Dunărea.
În prezent, cantităţile cumulate din acest mixt de deşeuri depozitate direct pe sol sau îngropate fără cea mai mică protecţie depăşesc cantitatea de 200.000 de tone.
Făcând o statistică a tuturor gropilor de gunoi ilegale care mai există în număr foarte mic în Europa a ieşit în evidenţă că groapa de gunoi Ulmeni, Călăraşi este cel mai mare amplasament de acest gen din Europa, iar poziţionarea acestuia în apropierea fluviului Dunărea duce la o contaminare transfrontalieră ireversibilă prin acest fluviu.
Studiul de evaluare a mediului în zona de vest a localităţii Ulmeni Judeţul Călăraşi confirmă dezastrul ecologic şi poluarea gravă a zonei de sud cât şi contaminarea locuitorilor din zona Olteniţa, Ulmeni, Călăraşi, depăşirile la metalele periculoase precum stibiu, bariu, cadmiu, cobalt, mercur, plumb fiind extrem de mari.
Numeroasele plângeri adresate de populaţia rezidentă din comuna Ulmeni, judeţul Călăraşi, privind poluarea zonei au dus la închiderea de către Garda Naţională de Mediu începând cu 20 decembrie 2020 a activităţii la periculoasa groapă de gunoi Ulmeni, Călăraşi, (proprietatea în fapt a unui grup de oameni politici gestionată prin intermediul societăţilor Utiltrailer S.A. şi Cassano Metal S.R.L) cât şi la deschiderea mai multor dosare de urmărire penală de către Parchetul de pe lângă Tribunalul Călăraşi, respectiv Parchetele de pe lângă Judecătoriile Sectoarelor 2 şi 3 din municipiul Bucureşti.
În conformitate cu prevederile art. 2, alin. 9 din Legii 101/2016, privind serviciul de salubrizare, deşeurile municipale şi deşeurile similare, depozitate în recipientele amplasate în aria teritorială a unităţilor administrativ teritoriale sunt proprietatea acestora din urmă. Responsabilitatea privind gestionarea deşeurilor produse de cetăţenii Bucureştiului revine în totalitate primarului general al Capitalei şi Primăriei Municipiului Bucureşti, care are posibilitatea de convoca şi a iniţia un proiect de hotărâre a Consiliului General a Municipiului Bucureşti prin care să se reglementeze problema gestionării şi depozitării deşeurilor municipale ce aparţin municipiului Bucureşti.
Aşa cum reiese din investigaţiile factorilor de mediu de la Ulmeni, Călăraşi, solul prezintă depăşiri ale valorilor pragurilor de intervenţie pentru majoritatea metalelor toxice (stibiu, argint, cadmiu, cobalt, mercur, molibden, zinc, staniu), iar din analizele de aer s-au evidenţiat valori depăşite pentru pulberi totale în suspensie, amoniac şi hidrogen sulfurat, extrem de periculoase pentru mediu şi sănătatea populaţiei, provocând difterie, scarlatină, tuberculoză, pneumonie, tuse convulsivă, leziuni cerebrale, renale şi ale căilor respiratorii, cancer, ciroză, boala Wilson şi boala Alzheimer.
De asemenea, este bine ştiut că deşeurile municipale aflate deja într-o avansată stare de putrefacţie conţin o încărcare microbiologică extrem de mare, care odată cu acţiunea ploilor migrează în pânza freatică, contaminând-o şi distrugând totul în cale.
Deşeurile menajere depozitate cu ajutorul Primăriei Municipiului Bucureşti la Ulmeni Călăraşi conţin bacterii saprofite, stafilococi hemolitici, endospori ai bacteriilor aerobe şi anaerobe şi numeroase specii de fungi. Fungii detectaţi în aer formează o floră patogenă responsabilă de numeroase infecţii la om (ex. micoza pulmonară cauzată de tulpini ale genului Aspergillus şi geotricoza cauzată de genul Geotrichum). Sporii fungilor, prezenţi în aer în momentul inhalării în bronhii şi în plămâni, pot provoca numeroase alergii, inclusiv astm. Trebuie menţionat faptul că micoza sistemului respirator este iniţial declanşată de bacterii saprofite, fiind înregistrat un număr foarte mare de bacterii saprofite în zona de depozitare a deşeurilor din Ulmeni.
Bomba cu ceas lăsată de Primăria Municipiului Bucureşti la Ulmeni, Călăraşi, într-o cantitate impresionantă de peste 200.000 de tone de deşeuri, reprezintă cea mai mare ameninţare din România pentru o comunitate locală, ducând la o contaminare şi o îmbolnăvire forţată a populaţiei.
Arătăm domnului primar general Nicuşor Dan că, aşa cum rezultă din numeroase investigaţii, reportaje şi articole de presă, fostul Primar general al PMB Gabriela Firea, soţului acesteia Florentin Pandele şi Radu Dinulescu, naşul lui Adrian Iordache, actualul şef al serviciului juridic din PMB sunt beneficiarii reali ai afacerii gropii ilegale de gunoi de la Ulmeni Călăraşi.
Mai mult arătăm faptul ca funcţionarii publici din PMB, Magdalena Iuga, Adrian Iordache, Pavel Gagiu, Daniel Istrate, menţinuţi încă în funcţie de primarul general Nicuşor Dan, au contribuit la exodul deşeurilor produse de bucureşteni la Ulmeni Călăraşi, prin executarea ordinelor venite de la cuplul Firea-Pandele şi la dezastrul ecologic din Călăraşi.
Învederăm Primarului General Nicuşor Dan incompatibilitatea funcţiei lui Adrian Iordache, şeful actual al juridicului PMB, legată de apărarea formulată de ruda sa Radu Dinulescu, fost şef al juridicului în PMB şi actual avocat, în favoarea Utiltrailer şi APM Călăraşi în procesul intentat ca urmare a dezastrului ecologic provocat în Ulmeni Călăraşi. Adrian Iordache, şeful juridicului din PMB, poate transmite informaţii confidenţiale din cadrul instituţiei către ruda sa, Radu Dinulescu, informaţii care pot fi folosite de acesta în dubla sa calitate de beneficiar real al afacerii de la groapa de gunoi dar şi de apărător al societăţii Utiltrailer şi APM Călăraşi în procesul intentat ca urmare a dezastrului ecologic provocat.
Ca urmare, solicităm şi pe această cale primarului general Nicuşor Dan demiterea urgentă a tuturor funcţionarilor publici ai PMB care au avut legătură cu exodul gunoaielor bucureştenilor şi dezastrul ecologic provocat la Ulmeni Călăraşi şi deferirea acestora organelor de cercetare penală competente.
Prin prezenta îl somăm public pe Primarul General al Bucureştiului, Nicuşor Dan, să realizeze toate formalităţile necesare permise de lege pentru a reglementa situaţia deşeurilor municipale ce aparţin Municipiului Bucureşti, astfel încât acestea să nu mai ajungă la groapa de gunoi de la Ulmeni, Călăraşi, respectiv să dispună ridicarea în regim de urgenţă a deşeurilor municipale ce aparţin Municipiului Bucureşti, ce au fost în mod ilegal pe terenurile de lângă satul Ulmeni Călăraşi, cu încălcarea flagrantă a principiului proximităţii stipulat în mod clar de art. 24 din Legea 211/2011, privind regimul deşeurilor.
Vă rugăm să ţineţi cont de faptul că depozitarea ilegală a acestor deşeuri pe terenurile din Ulmeni, Călăraşi are un impact devastator asupra factorilor de mediu şi implicit asupra sănătăţii noastre. ne contaminează zilnic şi afectează sănătatea comunităţii noastre.
Învederăm faptul că orice întârziere în ridicarea acestor deşeuri odată cu anotimpul ploios duce la amplificarea contaminării pânzei freatice cu substanţele toxice care se scurg din deşeuri, cauzează distrugerea ireversibilă mediului din zona noastră şi determină şi boli grave în rândul populaţiei.
De asemenea, va învederăm faptul că aveţi legi care vă obligă să gestionaţi deşeurile ce aparţin Municipiului Bucureşti, inclusiv pe cele depozitate deja lângă satul nostru, instrumente legale pe care le puteţi aplica în regim de urgenţă.
Vă solicităm pe această cale să iniţiaţi cât mai curând măsurile care se impun pentru a face posibilă adoptarea unei Hotărârii de către Consiliul General al Municipiului Bucureşti prin care să se dispună următoarele: sistarea depozitarii ilegale a deşeurilor ce aparţin Bucureştiului pe teritoriul comunei noastre; ridicarea deşeurilor aparţinând municipiului Bucureşti, ce au fost depozitate în mod ilegal de Cassano Metal S.R.L şi Utiltrailer S.A. pe terenurile din apropierea comunei noastre şi depozitarea acestora în depozitele ecologice care deservesc municipiul Bucureşti.
Domnule primar general, aceasta nu este o acţiune pe care o puteţi amâna. Cele 200.000 de tone de deşeuri aparţinând Bucureştiului, şi depozitate ilegal lângă comuna Ulmeni sunt o bombă cu ceas, produc zilnic victime omeneşti, distrug zilnic oameni, vieţi şi locuri care nu mai pot fi recuperate. Ajutaţi-ne! Sunteţi obligat de lege să o faceţi!