Cum orientarea în carieră lipsește cu desăvârșire din învățământul local, reprezentanții elevilor vin în sprijinul colegilor cu un eveniment care anunță succes garantat. Astfel, Asociația Elevilor din Călărași (AECL), organizația care reprezintă drepturile și interesele elevilor la nivel județean, anunță un nou proiect, de această dată în sfera consilierei profesionale și a orientării în carieră, denumit „Alegerea ta, viitorul tău!”.

 

Evenimentul de lansare a proiectului „Alegerea ta, viitorul tău!” va avea loc sâmbătă, 14 aprilie, începând cu ora 10:00, la sala de ședințe a Consiliului Local Călărași. Sunt invitați traineri de renume din România, reprezentanți ai autorității publice, psihologi și consilieri de carieră, care vor aborda teme ce vor viza formarea profesională, descoperirea pasiunilor și a potențialului și modalități de transformare a acestora în cariere de succes, dezbaterile susținându-se într-o atmosferă nonformală, menită a facilita interacțiunea între audiență și speakeri.

Pe această cale, AECL mulțumește partenerilor locali, fără de care organizarea acestui eveniment nu ar fi fost posibilă: Primăria Municipiului Călărași, Groupama Asigurări, 3 EMME, Asociația Femeilor de Afaceri din Călărași, Adresa dulce a lui Lexi, Safety Broker și Eve Colorprint.

Reprezentanţii Asociației Elevilor din Călărași speră ca tinerii să răspundă în număr cât mai mare acestei oportunități.

 

Despre Asociația Elevilor din Călărași

 

AECL este asociația reprezentativă a elevilor din județul Călărași. Aceasta este o organizație neguvernamentală, nonprofit, independentă, cu beneficiu public şi acționează ca un reprezentant al elevilor din județul Călărași.

Pentru realizarea scopului declarat, Asociația Elevilor din Călărași își propune următoarele obiective: reprezentarea elevilor călărășeni ca beneficiari principali ai sistemul de învățământ preuniversitar din România; încurajarea participării active a elevilor călărășeni în procesul decizional în legătură cu problemele care îi vizează;

supravegherea respectării drepturilor elevilor din județul Călărași; încurajarea schimburilor de experiență și exemplelor de bune practici; apărarea intereselor tuturor elevilor din județul Călărași; reprezentarea elevilor călărășeni în fața instituțiilor și organismelor abilitate; utilizearea oricăror modalități legale și legitime pentru a-și atinge obiectivele; elaborarea şi propunerea de politici publice, alături de instituţiile abilitate, în ceea ce priveşte problemele elevilor şi ale învăţămantul preuniversitar;

organizarea de acțiuni de formare și inițiere a reprezentanților aleși ai elevilor călărășeni, constituiți în consiliile școlare ale elevilor; mobilizarea resurselor instituțiilor, organismelor județene, naționale și internaționale, guvernamentale și private, pentru realizarea programelor și proiectelor adresate elevilor din județul Călărași; pregătirea de formatori în domeniul educației nonformale, dezvoltarea activităților de voluntariat și activism civic; atragerea de manifestări internaționale ale tinerilor, creșterea sentimentului de solidaritate a tinerilor, în sensul apartenenței la un spațiu comun, european, precum şi creșterea spiritului de inițiativă, responsabilitate, solidaritate și antreprenoriat al tinerilor.

 

 

Primele demersuri au vizat radiografierea exhaustivă a respectării Statutului Elevului în județul Călărași

 

Având în vedere că AECL este o asociație nou înființată, primele demersuri au vizat radiografierea exhaustivă a respectării Statutului Elevului în județul Călărași, prin implementarea unui chestionar fundamentat pe indici cuantificabili. Mai mult decât atât, studiul realizat prezintă foarte clar problemele de la firul ierbii din climatul educațional județean, astfel încât am demarat deja o campanie online de promovare a principalelor drepturi prevăzute în actul normativ. Așadar, în fiecare zi, pe pagina de Facebook a asociației a fost postată o poză conținând unul dintre drepturile pe care orice elev ar trebui să le cunoască, poză însoțită de sfaturi și comentarii suplimentare, de la caz la caz.

Reprezentanţii Asociației Elevilor din Călărași au luat parte activ la discuțiile privind acordarea subvenției de 50% pentru transportul local cu mijloace în comun pentru elevi, așa cum prevede Legea educației naționale nr. 1/2011 și în urma negocierilor cu reprezentanții administrației publice locale, astfel încât legislația vigoare să fie respectată, demersul a luat sfarşit prin respectarea legii.

În ceea ce privește promovarea asociației, a fost pregătită o caravană în liceele din localitate în mod prioritar, unde reprezentanţii AECL au discutat cu elevii de clasa a IX-a despre ce înseamnă a fi licean în Călărași. Simultan, a fost realizat un studiu asupra gradului de implicare a elevilor în procesul decizional și au fost monitorizate organizarea și desfășurarea alegerilor pentru funcția de elev reprezentant în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar.