Asociația Municipiilor din România (AMR) solicită Guvernului repartizarea sumelor ce revin fiecărui municipiu, aferente lunilor ianuarie – aprilie 2020 prin emiterea unei HG și totodată amendarea în regim de urgență a prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 50/2020 și completarea cu reglementări tranzitorii, care să prevadă modalitatea concretă de repartizare a cotei de 3% reglementată anterior la art. 6 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 5/2020.

AMR atrage atenția Guvernului privind nerespectarea flagrantă în această perioadă a prevederilor art. 86 din Codul Administrativ, cu privire la consultarea obligatorie a structurilor asociative ale administrației publice locale cu cel puțin zece zile lucrătoare înainte de aprobarea oricărui act normativ cu caracter urgent care priveşte în mod direct administraţia publică locală şi/sau care are impact asupra colectivităţilor locale.