Asociația OvidiuRo și Inspectoratul Școlar Județean Călărași au lansat programul pilot de lectură în grădinițe „Fiecare copil merită o poveste, program ce are ca scop creșterea calității educației preșcolare la nivel județean. Programul pilot va aduce resurse în grădinițe și va forma profesori pentru creșterea calității educației preșcolare în județ. 1.200 de copii din mediul rural vor primi, în perioada următoare, „Prima Carte”, iar în zece grădinițe din județ unde resursele sunt insuficiente vor fi amenajate centre de bibliotecă, pentru a încuraja cititul împreună cu cei mici, acasă și la grădiniță.

„Fiecare copil merită o poveste” este un program reglementat la începutul acestui an printr-un protocol de colaborare cu Ministerul Educației Naționale, reprezentând o premisă a asumării unui set de acțiuni comune, care să faciliteze dezvoltarea de politici publice eficiente în domeniul creșterii accesului la educație timpurie de calitate al copiilor din familii defavorizate. Programul a fost lansat în data de 29 martie 2019 la Călărași, unde au avut loc două sesiuni de formare: cu profesorii din învățământul preșcolar-metodiști și responsabili de cercuri pedagogice care, pe bază de voluntariat, vor deveni ei înșiși formatori în tehnici de predare centrate pe dezvoltarea limbajului, pentru toți cei 370 de profesori de învățământ preșcolar din județ; cu cei zece profesori de învățământ preșcolar care vor primi o GrădiBibliotecă pentru sala de grupă și directorii grădinițelor beneficiare. Ulterior, OvidiuRo va susține sesiuni de informare cu toți directorii din județ care au în structură învățământ preșcolar, precum și cu profesorii debutanți și cu bibliotecarii din județ.  „Copilăria timpurie reprezintă cea mai importantă perioadă din viaţa unei persoane tocmai prin consecinţele durabile pe care le are asupra dezvoltării sale ulterioare. Ceea ce învață copiii în primii ani de viață reprezintă mai mult de jumătate din cât vor învăța tot restul vieții. Educația timpurie asigură fundamentele dezvoltării fizice și psihice sănătoase, ale dezvoltării sociale, spirituale și culturale complexe. Educația timpurie se realizează ca educație informală (în familie, în relații de vecinătate și în relații comunitare, prin mass-media), ca educație formal (în creșe, grădinițe și alte instituții de ocrotire și educație) și sub forma educației nonformale (în biblioteci, muzee sau activități ale unor organizații nonguvernamentale)”, a declarat Georgica Olteanu, inspector şcolar pentru învățământ preșcolar, Inspectoratul Școlar Județean Călărași.

Programul a ajuns în 12 județe

Până la finalul anului 2018, programul a ajuns în 12 județe, cu un total de aproximativ de 20.000 de preșcolari care au primit o carte pentru acasă și peste 100 de grădinițe care au primit un centru de lectură –GrădiBiblioteca. „După mulți ani de intervenții la firul ierbii, cea mai important concluzie este că avem nevoie să punem bazele unei infrastructuri sustenabile pentru educație preșcolară de calitate pentru toți copiii, în special în mediul rural. Practic, profesorii participanți la întâlnirile din cadrul programului vor duce resursele și vor disemina metodele de dezvoltare a limbajului către profesorii de învățământ preșcolar din tot județul. Acesta este modul de lucru pe care îl propunem partenerilor județeni și despre care credem că va avea un impact real la nivel național. Având și susținerea Ministerului Educației, printr-un parteneriat dedicate programului, intenționăm să îl transformăm în politică publică, pentru stimularea lecturii în grădinițe”, a precizat Maria Gheorghiu, Cofondator Asociația OvidiuRo.

„Atât prioritățile pe plan național, cât și cele pe plan internațional impun cu stringență stabilirea unei politici și a unui sistem de educație timpurie in contextul dat de Convenția pentru Drepturile Copilului.Scopul strategiei în domeniul educației timpurii a copilului este de a-i asigura fiecărui copil dreptul la educație și la dezvoltare deplină pentru a-i da posibilitatea să-și atingă potențialul maxim în acord cu standardele europene și internaționale. Educația timpurie oferă șanse egale de creștere, dezvoltare, îngrijire, educație, fără discriminare pentru copiii care provin din familii instabile, fără părinți, cu sănătate precară, cu deficiențe sau cu posibilități material financiare scăzute. Copiii se nasc cu potențial de dezvoltare, învățare, comunicare, pe care numai stimularea și orientarea pozitivă le vor transforma în capacități”, a mai afirmat Georgica Olteanu.

La nivel național, în 2019, prin programul pilot „Fiecare copil merită o poveste” OvidiuRo va implementa un mix de intervenții constând în 400 de centre de bibliotecă adaptate vârstei preșcolare, formarea unui număr de 20.000 de profesori în metode de dezvoltare a comunicării orale și a premiselor citirii și scrierii folosind cărți ilustrate, inclusiv un kit de literație pentru fiecareprofesor și distribuirea a 80.000 de cărți ilustrate pentru copiii din mediul rural, prin proiectul „Prima mea Carte”.

Scurt istoric al intervențiilor OvidiuRo în Călărași

Intervențiile OvidiuRo pentru creșterea calității educației preșcolare în județul Călărași au început în anul 2016 cu implementarea Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor aflați în situație de risc, moment în care am susținut, în colaborare cu instituțiile județene, o sesiune de informare pentru directorii de școală, primarii și asistenții sociali din județ, cu scopul diseminării procedurilor de implementare. Apoi a avut loc o caravană de lectură în zonele rurale- “Caravana Fiecare Copil în Grădiniță 2016” în localitățile Gălbinași, Sohatu, Budești, Curcani, Fundeni, Plătărești, Frumușani și Dragalina. De asemenea, începând cu anul 2017 au fost organizate “Ateliere de Vară Șotron” în diverse localități rurale din județ. Pentru creșterea ratei de cuprindere în învățământul preșcolar, OvidiuRo a ajutat la finalizarea lucrărilor și amenajarea grădiniței din localitatea Gălbinași (Moara Nouă). În 2018, grădinița din Gălbinași a fost echipată cu un centru de lectură și științe “Povești sub Lupă”.