De astăzi şi până pe 17 martie inclusiv, elevii de clasa a VIII-a şi cei ai claselor a XI-a şi a XII-a, din judeţul Călăraşi, vor susţine simularea Evaluării Naţionale şi cea a probelor scrise ale Bacalaureatului.
Rezultatele vor fi afişate în data de 31 martie 2017. Notele obţinute nu vor fi trecute în catalog. Rezultatele vor fi discutate la nivelul fiecărei instituţii de învăţământ, iar pe baza acestora se vor lua măsurile necesare pentru îmbunătăţirea performanţei şcolare.
Disciplinele la care se organizează simularea Evaluării Naţionale pentru elevii clasei a VIII-a, în acest an şcolar, sunt următoarele: limba şi literatura română, limba şi literatura maternă (pentru elevii aparţinând minorităţilor naţionale care au urmat cursurile gimnaziale în limba maternă) şi matematică.
Materiile la care se organizează simularea probelor scrise ale examenului de bacalaureat pentru elevii clasei a XI-a sunt: limba şi literatura română, limba şi literatura maternă (pentru elevii de la toate filierele, profilurile şi specializările, care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităţilor naţionale), matematică şi istorie.
Liceenii clasei a XII-a vor susţine simularea la următoarele discipline: limba şi literatura română, limba şi literatura maternă (pentru elevii de la toate filierele, profilurile şi specializările, care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităţilor naţionale), matematică, istorie, fizică, chimie, biologie, informatică, geografie, logică, argumentare şi comunicare, psihologie, economie, sociologie, filosofie.
Rezultatele obţinute de elevi la simularea evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a şi la simularea probelor scrise ale examenului de bacalaureat naţional în anul şcolar 2016-2017 sunt analizate la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ în care s-au desfăşurat aceste simulări, prin discuţii individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei, şedinţe cu părinţii, precum şi la nivelul consiliului profesoral, în vederea adoptării unor măsuri pentru îmbunătăţirea performanţelor şcolare.
Calendarul simulărilor detaliat, pe clase şi discipline, este următorul: simulare Evaluare Naţională pentru elevii clasei a VIII-a: 13 martie: limba şi literatura română, 14 martie: limba şi literatura maternă, 16 martie: matematică; simulare Bacalaureat clasa a XI-a: 13 martie: limba şi literatura română, 14 martie: limba şi literatura maternă, 16 martie: proba obligatorie a profilului; simulare Bacalaureat clasa a XII-a: 13 martie: limba şi literatura română, 14 martie: limba şi literatura maternă,
16 martie: proba obligatorie a profilului, 17 martie: proba la alegere a profilului şi specializării.