Consilierii locali ai municipiului Călăraşi au fost convocaţi în şedinţă de îndată, miercuri, 2 august, ora 16:00, pentru votarea Proiectului de hotărâre privind stabilirea tarifului la biletele de călătorie și a abonamentului lunar pentru transportul public local de călători în municipiul Călărași, stabilirea prețului legitimațiilor și a gratuităților pentru pensionari și categorii de persoane pentru care se asigură protecția socială în conformitate cu prevederile legale. Astfel, se stabileşte tariful la biletele de călătorie pentru transportul public local de călători în municipiul Călărași la prețul de 2 lei/călătorie. De asemenea, se stabileşte  prețul abonamentului de călători la 60 de lei pe lună cu posibilitatea acordării pe fracțiuni de lună după cum urmează:10 zile cu prețul de 20 lei, 15 zile cu prețul de 30 de lei sau 20 de zile cu prețul de 40 lei. Consilierii vor vota şi aprobarea unui număr de 12 călătorii gratuite pe lună pentru pensionarii cu pensie lunară de maxim 1200 lei reprezentând venitul neimpozabil conform art. 100 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Se aprobă acordarea gratuităților pentru categoriile de persoane pentru care se asigură protecția socială în conformitate cu prevederile legale. In data de 18 iulie 2017, Primăria Municipiului Călăraşi a încheiat cu S.C. ALI TRANS COM S.R.L. contractul  de gestiune delegată  prin atribuire directă a serviciului regulat de transport public local de călători în municipiul reşedinţă de judeţ. Durata de valabilitate a contractului de concesiune, pentru transportul public local de călători, este pâna la intrarea in vigoare a  contractului de gestiune delegată, prin concesiune, a serviciului regulat de transport public local urmare organizării unei proceduri competitive ( licitație deschisa/negociere directa) dar nu mai mult  de 2 ani, de la data semnării contractului.