Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale (ANPCDEFP), va organiza, la Călăraşi, în perioada 31 martie – 2 aprilie 2017, cursul „Atelier Dialog Structurat” în cadrul programului Erasmus+, Acţiunea Cheie 3.

Acest atelier de scriere de proiecte este adresat managerilor sau personalului unei organizaţii eligibile (organizație nonguvernamentală, un organism public la nivel local sau regional) care nu a mai coordonat proiecte de dialog structurat aprobate în România prin programul Erasmus+. Instituţiile de învăţământ (grădiniţe, şcoli, licee, universităţi) nu sunt eligibile.

Cine poate participa la atelier

Atelierul de scriere este pentru cei care: sunt dispuși să dezvolte proiecte de dialog structurat Erasmus+ în organizația/instituția reprezentată, cu impact la nivel organizațional și comunitar; au o poziție în organizație/instituție care le permite să înțeleagă nevoile de dezvoltare ale acesteia, nevoile de învățare ale membrilor și beneficiarilor, nevoile de dezvoltare a politicilor publice în vederea dezvoltării comunitare și modul în care un proiect Erasmus+ poate răspunde acestor nevoi; au autoritatea și capacitatea de a valorifica în organizație/instituție competențele dobândite la atelier prin finalizarea scrierii, depunerea unei candidaturi precum şi prin implementarea unui proiect Erasmus+; pot să își asume participarea la toate cele trei zile de atelier și sunt dispuși să completeze integral formularele de candidatură şi de evaluare acordând seriozitate și timp fiecărui câmp.

Scopul cursului

Obiectivul acestui curs este să dezvolte competențe de proiectare, planificare și scriere a unui proiect de dialog structurat în cadrul programului Erasmus+. La finalul atelierului, participanții vor fi familiarizaţi cu specificul programului Erasmus+ și al proiectelor de dialog structurat, vor înțelege care sunt oportunitățile programului pentru a face legătura cu nevoile organizației/instituției lor, nevoile tinerilor din grupul țintă și nevoile comunității din care fac parte, vor formula obiective, activități și rezultate ale proiectului și vor înțelege modul în care acestea se corelează pentru a crea impact. De asemenea, participanţii vor înțelege care sunt informațiile relevante de completat în rubricile din formularul de candidatură, vor dezvolta competențe de integrare a proceselor de consultare, participare și includere a tinerilor.

Termenul limită de înscriere, 22 martie 2017

Cei care doresc să înveţe despre cum pot participa tinerii la luarea deciziilor în comunitate, despre cum se fac schimbările alături de oameni, organizații nonguvernamentale şi instituţii active în domeniul tineretului la nivel local, naţional sau european se pot înscrie până la data 22 martie 2017 inclusiv, pe site-ul www.erasmusplus.ro (http://www.erasmusplus.ro/evenimente-det/vrs/IDev/954), secţiunea „Înscriere la eveniment”.

Teme abordate în cadrul evenimentului

Tematicile abordate în atelier sunt următoarele: relațiile actorilor în comunitate; contextul Programului Erasmus+ și clarificări conceptuale reflecție asupra schimbării dorite; impact și analiza de nevoi; rezultate și obiective; advocacy, organizare și dezvoltare comunitară; diseminare și exploatare de rezultate; evaluare; reguli financiare și buget. Atelierul va dura trei zile. Fiecare zi de atelier va avea şase ore de lucru efectiv, împărțite în patru sesiuni a câte 90 de minute.

Criteriile de eligibilitate

Criteriile de eligibilitate cu privire la acest curs sunt următoarele: candidatul reprezintă o organizație/instituție eligibilă în cadrul Acţiunii Cheie 3 a programului Erasmus+; această organizație/instituție nu a mai coordonat proiecte de dialog structurat Erasmus+ aprobate anterior în România; formularul este trimis în termenul limită; formularul de candidatură este completat corespunzător la toate secțiunile obligatorii; candidatul îşi asumă declaraţia pe proprie răspundere (ultimul punct din formularul de candidatură).

Criterii de selecție

Criteriile de selecţie sunt următoarele: rolul în organizația/instituția reprezentată; justificarea motivației de a participa la atelier; argumentarea nevoii organizaționale/instituționale şi comunitare; calitatea răspunsurilor la întrebările 18 – 19 din formularul de candidatură; încadrarea propunerii de proiect în ariile prioritare şi obiectivele generale ale Programului Erasmus+ şi cele specifice Acţiunii Cheie 3 – Dialog Structurat.

Alte condiții și recomandări pentru participare

Nu vor fi aprobate candidaturile aflate în următoarele situații: sunt identificate alte candidaturi identice cu acestea; argumentarea și justificarea candidaturii sunt pentru un alt tip de atelier (ex. mobilitatE+). La selecție se va urmări prezența unui număr cât mai mare de organizații/instituții. Astfel participarea celei de-a doua persoane din aceeași organizație/instituție este posibilă doar în cazul în care la termenul limită nu s-au înscris suficiente organizații/instituții reprezentate, regula generală fiind aceea de a selecta o singură persoană dintr-o organizație/instituție. Pentru ca obiectivele de învăţare să fie atinse, este recomandat ca participantul să parcurgă secțiunile relevante din Ghidul Programului și Apelul Național la Propuneri de Proiecte, cât şi a documentelor strategice de suport (documentele privind politicile europene de tineret, arii tematice ale dialogului structurat şi strategii naţionale/locale). Totodată, este necesar să vină la atelier cu o bună înțelegere a nevoilor organizației/instituției sale, cât și a comunității de unde face parte și/sau unde dorește să producă impact. Astfel, este foarte important să discute încă din momentul înscrierii la atelier cu persoanele autorizate în organizație/instituție pentru a stabili prioritățile instituționale care pot fi atinse printr-un proiect în cadrul programului Erasmus+, cât și să stabilească contactul inițial cu factori decizionali (ex: autorități locale, naționale, experți în domeniul politicilor de tineret) pentru sprijinirea dialogului structurat alături de tinerii din grupul țintă. Rezultatele selecției vor fi publicate în pagina evenimentului, cel târziu cu o săptamână înainte de data de începere a atelierului. Vor avea prioritate organizațiile/instituțiile care implică în activităţile curente persoanele din mediul rural, cu dizabilități sau de etnie romă şi/sau care îşi propun ca proiectul să se adreseze nemijlocit acestor grupuri.

Nu se percep taxe de participare

Pentru participarea la atelier nu se percepe taxă de participare, iar costurile pentru serviciile de formare sunt acoperite de ANPCDEFP. Cheltuielile pentru masă și eventualul transport sau cazare reprezintă cofinanțarea participantului. Încă nu se cunoaşte locul desfăşurării atelierului, însă acest aspect va fi anunţat ulterior.