Consilierii locali vor avea la mapă, proiectul de hotărâre privind majorarea chiriilor pentru locuinţele ANL. Majorarea se va face în funcţie de venitul fiecărei familii şi de suprafaţa locuinţei. Proiectul de hotărâre va intra pe ordinea de zi a şedinţei de mâine, 27 octombrie, ora 16:00. Serviciul Public Centrale Termice si Administrare Fond Locativ Călăraşi are calitatea de administrator al fondului locativ.  În conformitate cu prevederile legale în vigoare  privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, contractele de închiriere se încheie pe o durată de 5 ani de la data repartizării locuinţei şi vor cuprinde clauze referitoare la recalcularea chiriei pentru titularii de contract care au împlinit vârsta de 35 de ani, precum şi actualizarea anuală a cuantumului chiriei. După expirarea perioadei contractuale iniţiale, prelungirea contractului de închiriere se face, succesiv, pe perioade de câte un an. Valoarea de înlocuire pe metru pătrat aprobată pentru anul 2016, stabilită conform legii este de 1.757,88 lei, inclusiv TVA (conform Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 1077/2016), reprezentând 394.72 euro (1 euro = 4,4523 lei la 30 septembrie 2016), şi este valabilă până la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a următorului ordin. Valoarea de înlocuire a construcţiei (apartament): reprezintă suprafaţa construită desfăşurată a locuinţei multiplicată cu valoarea de înlocuire pe metru pătrat aprobată anual. Mai jos, vă prezentăm anexele cu noile chirii: