În Monitorul Oficial nr. 785 din 27 septembrie 2019 a fost publicat Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 2894 din 3 septembrie 2019 pentru modificarea şi completarea OMFP nr. 660/2017 privind aprobarea Procedurii de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanţă între Ministerul Finanţelor Publice/organul fiscal central şi persoanele fizice, persoanele juridice şi alte entităţi fără personalitate juridică.

 

Principalele modificări și completări în SPV

 

Au fost majorate termenele de păstrare la dispoziţia contribuabilului, în Spaţiul Privat Virtual, pentru anumite documente emise de către MFP/Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, având în vedere durata de valabilitate a acestora. În acest context, pentru o mai bună transparenţă, termenele de păstrare au fost prevăzute expres în Anexa la ordin.

Au fost incluse în SPV următoarele documente: chestionarele întocmite de persoana fizică la sosirea şi/sau plecarea în/din România, precum şi Notificările privind rezidenţa persoanelor fizice; declaraţiile de înregistrare fiscală; cererile pentru eliberarea Certificatului de rezidenţă fiscală, precum şi certificatul de rezidenţă fiscală; cererile de restituire; cererile de atribuire a numărului de ordine din Registrul de evidenţă a aparatelor de marcat electronice fiscale sau a numărului unic de identificare şi certificatul de atribuire a numărului unic de identificare a aparatelor de marcat electronice fiscale.

Au fost incluse în categoria documentelor ce pot face obiectul comunicării prin Spaţiul Privat Virtual şi informaţiile cu privire la evidenţa creanţelor fiscale.

S-a creat posibilitatea identificării în străinătate, la misiunile diplomatice/oficiile consulare ale României, a persoanelor fizice în scopul înregistrării acestora ca utilizatori ai serviciului SPV.

S-a eliminat dispoziţia privind verificarea de către organul fiscal a semnăturii olografe a persoanei reprezentate.

A fost introdusă posibilitatea contribuabililor de a verifica, prin intermediul Spaţiului Privat Virtual, corectitudinea prelucrării de către organul fiscal a „Declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice”, depusă de contribuabili în format hârtie.

Serviciul SPV este uşor de accesat, gratuit şi disponibil 24 de ore din 24, atât persoanelor fizice, cât şi persoanelor juridice sau entităţilor fără personalitate juridică. Spaţiul Privat Virtual permite obţinerea informaţiilor privind situaţia fiscală, depunerea electronică a declaraţiilor fiscale şi primirea electronică a documentelor şi a actelor administrativ fiscale. Documentele comunicate prin SPV au aceeaşi putere juridică, asemenea celor comunicate prin poştă sau la ghişeu.

Instrucţiunile privind înrolarea în Spaţiul Privat Virtual sunt disponibile pe site-ul www.anaf.ro, la următorul link:

SPV – INSTRUCTIUNI.

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași și serviciile fiscale teritoriale,pun la dispoziţia contribuabililor calculatoare în sistem self service, în vederea accesării serviciilor oferite de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală cât și asistență din partea inspectorilor fiscali. Lista sediilor ANAF, în care sunt puse la dispoziția contribuabililor calculatoare destinate auto-servirii, se regăsește pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, www.anaf.ro, la secțiunea Servicii oferite de ANAF.