Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) – Centrul Județean Călărași informează că au fost stabilite cuantumurile aferente Sprijinului cuplat în sectorul zootehnic (SCZ), pentru anul de cerere 2020, urmând să fie demarat procesul de autorizare la plată a acestor scheme.

În conformitate cu prevederile art.1 alin (1) și (2) din Hotărârea de Guvern nr. 1104/17.12.2020 pentru aprobarea plafoanelor alocate schemelor de sprijin cuplat în sectorul zootehnic, precum şi pentru stabilirea cuantumului acestora pentru anul de cerere 2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 1258/din data de 18 decembrie 2020, APIA Călăraşi face public cuantumul per unitate pentru schemele de sprijin cuplat în sectorul zootehnic, calculat prin raportarea plafoanelor alocate la efectivul de animale eligibile, respectiv la kilogramele de gogoși crude de mătase eligibile: 160,3359 de euro, pentru 10.478 de capete, dintr-un plafon total de 1.680.000 de euro, pentru SCZ – sprijin cuplat pentru specia bovine, categoria bivolițe de lapte; 185,0103 euro, pentru 70.942 de capete, dintr-un plafon total de 13.125.000, pentru SCZ – sprijin cuplat pentru specia bovine, categoria taurine din rase de carne și metișii acestora; 379,5340 de euro, pentru 261.702 capete, dintr-un plafon total de 99.324.810 euro, pentru SCZ – sprijin cuplat pentru specia bovine, categoria vaci de lapte; 90,0000 de euro, pentru 300 de kilograme de gogoși crude de mătase eligibile, dintr-un plafon total de 27.000 de euro, pentru SCZ – sprijin cuplat pentru specia viermi de mătase.

Plățile se efectuează în lei, la un curs de schimb de 4,8725 de lei pentru un euro, stabilit de Banca Centrală Europeană la data de 30 septembrie 2020 și publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 323 din 1 octombrie 2020.