În ședința Guvernului din data de 15 aprilie 2021 a fost aprobată o Hotărâre pentru aprobarea plafoanelor Ajutoarelor Naţionale Tranzitorii (ANT) în sectoarele vegetal şi zootehnic, speciile ovine și caprine, pentru anul de cerere 2020.
Valoarea totală a plafonului alocat ajutoarelor naționale tranzitorii în sectoarele vegetal și zootehnic, speciile ovine și caprine, este de 63.450,208 mii de euro, respectiv 309.161,138 de mii de lei, în echivalent și se asigură din bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pe anul 2021.
Prin prezentul act normativ se aprobă plafoanele ajutoarelor naţionale tranzitorii în sectorul vegetal, în sumă de 43.974,445 de mii de euro, repartizată astfel: 42.527,430 de mii de euro pentru culturile amplasate pe teren arabil; 2,742 de mii de euro pentru in pentru fibră şi cânepă pentru fibră; 646,827 de mii de euro pentru tutun; 41,879 de mii de euro pentru hamei;
755,567 de mii de euro pentru sfeclă de zahăr.
Sectorul zootehnic beneficiază de un plafon pentru speciile ovine și caprine în sumă de 19.475,763 de mii de euro.
Cuantumurile per unitate de măsură se calculează de către Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, prin raportarea plafoanelor stabilite prin prezentul act normativ la numărul total de hectare/efectivele eligibile pentru anul 2020 corespunzătoare fiecărui ANT.

În urma acestei Hotărâri de Guvern, se estimează că aproximativ 622 de mii de fermieri care îndeplinesc condițiile de eligibilitate vor beneficia de cel puțin un sprijin prin ANT.