În ședința din data de 15 aprilie 2021, Guvernul a adoptat Hotărârea pentru aprobarea plafoanelor alocate Ajutoarelor Naţionale Tranzitorii în sectorul zootehnic, specia bovine, pentru anul de cerere 2020.
Prin prezentul act normativ se aprobă plafoanele aferente plăţilor pentru ajutoarele naţionale tranzitorii în sectorul zootehnic, specia bovine, pentru anul de cerere 2020, în limita sumei de 1.758,265 de mii de euro, respectiv 8.567,147 de mii de lei în echivalent, care se distribuie astfel: 445,128 de mii de euro pentru schema decuplată de producţie, specia bovine, în sectorul lapte; 1.313,137 de mii de euro pentru schema decuplată de producţie, specia bovine, în sectorul carne.
Cuantumul per unitatea de măsură al ajutoarelor naţionale tranzitorii în sectorul zootehnic, specia bovine, se calculează de către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, prin raportarea plafoanelor menționate anterior la cantităţile de lapte livrate şi/sau vândute direct eligibile și la efectivele de bovine eligibile.
Resursele financiare se asigură de la bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare aprobate Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pentru anul 2021.
MADR precizează că plăţile pentru ajutoarele naţionale tranzitorii în sectorul zootehnic, specia bovine, se realizează în lei, la cursul de schimb de 4,8725 de lei pentru un euro, stabilit de Banca Centrală Europeană la data de 30 septembrie 2020.