Au fost aprobate plafoanele alocate schemelor de sprijin cuplat, în sectorul zootehnic

În ședința Guvernului din data de 10 decembrie 2021 a fost adoptată Hotărârea pentru aprobarea plafoanelor alocate schemelor de sprijin cuplat, în sectorul zootehnic, precum și pentru stabilirea cuantumului acestora, pentru anul de cerere 2021.

Prin prezentul act normativ s-a aprobat plafonul de 114.156.810 euro, respectiv 564.790.817,475 de lei, care se acordă crescătorilor de animale pentru anul de cerere 2021, pentru schemele de sprijin cuplat în sectorul zootehnic, repartizat astfel: 1.680.000 de euro, respectiv 8.311.800 de lei, pentru specia bovine, categoria bivolițe de lapte; 13.125.000 de euro, respectiv 64.935.937,5 lei, pentru specia bovine, categoria taurine din rase de carne; 99.324.810 euro, respectiv 491.409.497,475 de lei, pentru specia bovine, categoria vaci de lapte; 27.000 de euro, respectiv 133.582,5 lei, pentru specia viermi de mătase.

Cuantumul sprijinului per unitate pentru schemele de sprijin cuplat în sectorul zootehnic se calculează de către Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură prin raportarea plafoanelor menționate anterior la efectivul de animale eligibile, respectiv la kilogramul de gogoși crude de mătase eligibile.

Plățile pentru schemele de sprijin cuplat în sectorul zootehnic se efectuează în lei, la cursul de schimb de 4,9475 lei pentru un euro, stabilit de Banca Centrală Europeană la data de 30 septembrie 2021.

Resursele financiare se asigură de la bugetul de stat, în limita sumelor aprobate cu această destinație Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pentru anii 2021 şi 2022.

Temeiul legal al prezentei Hotărâri este Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 11/2021 pentru aprobarea schemelor de plăți și a unor instrumente de garantare care se aplică în agricultură în anii 2021 și 2022. Condițiile de eligibilitate pentru accesarea schemelor de sprijin cuplat în sectorul zootehnic sunt reglementate în Ordinul Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr. 45/2021 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condițiilor specifice și a modului de implementare a schemelor de plăți prevăzute la art. 1 alin. (2) și (3) și art. 35 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 11/2021.