22 de noi ordine de aprobare a indicatorilor tehnico-economici au fost semnate zilele trecute de Ion Ștefan, ministrul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, pentru realizarea unor obiective de investiții solicitate de autoritățile publice locale.

Lucrările, în valoare totală de 179,67 de milioane de lei, vor fi realizate prin Compania Națională de Investiții și vor avea ca obiective: conservarea, restaurarea și protecția unor monumente istorice, în vederea valorificării patrimoniului cultural;

construirea și dotarea unor sedii de instituții publice și a unor centre socio-culturale; reabilitarea infrastructurii afectate de pagubele produse în urma calamităților; reabilitarea, modernizarea sau construirea și dotarea unor așezăminte culturale sau a unor complexuri sportive.

Primăria Comunei Grădiștea, cu sprijinul financiar al CNI, derulează proiectul „Reabilitare, modernizare, extindere și dotare cămin cultural din satul Grădiștea, comuna Grădiștea, județul Călărași”.

Astfel, pe lista obiectivelor cu indicatorii tehnico-economici aprobați se află și căminul cultural din comuna Grădiștea, județul Călărași, valoarea investiției ridicându-se la suma de 4.915.164,80 de lei.