Ministrul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, Ion Ştefan, a aprobat indicatorii tehnico-economici pentru patru obiective de investiții, în valoare totală de 44.049.625,33 de lei, care vizează: lucrări de reabilitare a drumurilor de pe teritoriul localității Tomești (judeţul Iași) – 20.397.252,85 de lei; construire și dotare cămin cultural în localitatea Ulmeni (judeţul Călărași) – 7.569.525,46 de lei; construire și dotare cămin cultural în localitatea Baia (judeţul Tulcea) – 3.367.060,77 de lei; reabilitare, modernizare și dotare Casă de cultură din str. 24 Ianuarie, nr. 2, din Cernavodă (judeţul Constanța) – 12.715.786,25 de lei.

De asemenea, au fost încheiate procesele-verbale de recepție la terminarea lucrărilor, în valoare totală de 22.440.152,68 de lei, pentru: refacere și modernizare drum comunal calamitat DC 87 Vermeș-Valeapai (judeţul Caraș-Severin) – 2.236.611,69 de lei; refacere și modernizare străzi calamitate în comuna Măureni (judeţul Caraș-Severin) – 11.047.648,99 de lei; consolidare și modernizare biserica cu hramul Buna-Vestire și construire anexă socială în Parohia Vișina Veche (judeţul Olt) – 4.690.660,22 de lei; construire sală de sport școlară în comuna Chinteni (judeţul Cluj) – 4.465.231,78 de lei.

Obiectivele sunt realizate de Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, prin Programul național de construcții de interes public sau social, derulat de Compania Națională de Investiții.