Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, relansează apelurile competitive „Programe de îngrijire a gravidei şi copilului – etapa II”, Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Obiectivul specific 4.9: Creșterea numărului de persoane care beneficiază de programe de sănătate și de servicii orientate către prevenție, depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce pentru principalele patologii, după cum urmează: Apelul competitiv „Programe de îngrijire a gravidei şi copilului – etapa II” destinat regiunilor mai putin dezvoltate Nord-Est, Nord-Vest, Sud-Est și Sud-Muntenia; Apelul competitiv „Programe de îngrijire a gravidei şi copilului – etapa II” destinat regiunii dezvoltate București – Ilfov.
În cadrul acestor programe se finanțează furnizarea de servicii medicale de screening prenatal, inclusiv achiziția de aparatură, costurile investigațiilor medicale, dar și acțiuni de sprijin pentru viitoarele mame. De asemenea, sunt finanțate activități de informare și conștientizare a viitoarelor mame privind serviciile de screening prenatal. Bugetul apelului este de 14 milioane euro, din care 10 milioane euro sunt alocate pentru regiunile mai puțin dezvoltate.
Ghidul solicitantului este disponibil aici: https://bit.ly/3sMgttu
Sistemul informatic MySMIS2014 a fost deschis în data de 5 martie 2021, ora 16:00, şi se va închide în data de 5 aprilie 2021 ora 16:00.