Reprezentanţii Primăriei Municipiului Călăraşi şi cei ai Serviciului Public Centrale Termice şi Administrare Fond Locativ (SPCTAFL) au oferit vineri, 21 aprilie, cheile noilor chiriaşi de la blocul de locuinţe sociale G17. Luna trecută, consilierii locali au aprobat lista cu repartizarea locuinţelor sociale de la imobilul G17. Din lista de priorități cuprinzând solicitanții îndreptățiți să primească în anul următor o locuință socială au fost admise, în ordinea descrescătoare a punctajului, 29 de persoane. Conform Adresei nr. 396 din data de 7 februarie 2017 a SPCTAFL Călărași, blocul de locuințe G17, situat în municipiul Călărași, strada Pescăruș, nr. 43, are în componență 29 de unități locative, după cum urmează: şase apartamente cu trei camere, 12 apartamente cu două camere şi 11 garsoniere. Au fost respectate prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 55 din data de 31 martie 2016 privind aprobarea Regulamentului de repartizare a locuințelor sociale din municipiul Călărași, precum și prevederile stipulate în cadrul articolului 14 (1 și 2) din Anexa la HCL nr. 55/31.03.2016, astfel că repartizarea locuinţelor în municipiul Călărași se face în baza listelor de priorităţi și repartizare, întocmite şi aprobate de Consiliul Local în felul următor: o persoană – o cameră; două persoane  – o cameră; trei persoane – două camere; patru persoane sau mai multe – trei camere. Solicitanții înscriși în lista de priorități, cu respectarea criteriilor de acces la locuință, care nu pot beneficia de repartizarea unei locuințe în limita fondului disponibil în anul respectiv, pot primi repartiții în anii următori, în limita fondului disponibil în fiecare an și în noua ordine de prioritate stabilită. Noii chiriaşi au o problemă legată de drumul de acces. Strada Pescăruşi este aproape inaccesibilă în perioada ploioasă. Primarul municipiului Călăraşi, Daniel Ştefan Drăgulin, a declarat că, odată cu îmbunătăţirea condiţiilor meteo, vor începe lucrările de reprofilare ale străzii Pescăruşi.