În perioada aprilie – iunie 2019, persoanele interesate să își îmbunătățească competențele în domeniul antreprenoriatului social se pot înscrie la cursul on-line accesând https://senses.ifka.hu/register. Acest curs online a fost creat de către partenerii proiectului SENSES pentru a inspira antreprenorii sociali să-și însușească cunoștințele și competențele necesare pentru a putea să-și gestioneze în mod durabil întreprinderile sociale.

Cu toate că pe piață la momentul actual există mai multe cursuri de instruire dedicate antreprenorilor sociali, proiectul SENSES se bazează pe o cercetare efectuată în prealabil pentru a identifica abilitățile existente, precum și cunoștințele pe care antreprenorii sociali își doresc să le consolideze. Astfel, conținutul cursului a fost adaptat nevoilor reale ale grupurilor țintă.

Cursul este format din şase module care acoperă cele mai importante aspecte ale antreprenoriatului social, și anume:

Modul 1 – Cum să vă dezvoltați întreprinderea socială cu ajutorul planului de afaceri Canvas; Modul 2 – Cunoștințe practice de marketing, cu un accent deosebit pe instrumentele de marketing online; Modul 3 – Vânzări și oportunități de management, cu accent pe accesarea de noi piețe; Modul 4 – Provocări în gestionarea întreprinderilor sociale; Modul 5 – Planificarea și managementul financiar – cum se poate ajunge la sustenabilitatea financiară pe termen lung; Modul 6 – Instrumente de protecție a proprietății intelectuale în întreprinderile sociale.

Persoanele interesate pot parcurge toate modulele sau pot selecta unul sau două din acestea, în funcție de nevoile acestora. Testele evaluează nivelul cunoștințelor dobândite după fiecare modul și dacă au obținut 50% sau mai mult, vor primi un certificat prin e-mail după finalizarea modulului. Participarea la curs este gratuită.

Criterii de eligibilitate

 În general, nu există criterii stricte de înscriere, nici nu se așteaptă cunoștințe specifice anterioare, totuși următoarele condiții sunt necesare pentru a participa la curs: orice tip de învățământ secundar, ca nivel minim; interesul, deschiderea față de problemele sociale; disponibilitatea de a oferi feedback despre program; disponibilitatea de a aloca timpul necesar pentru participare.

Cursul este organizat în cadrul proiectului SENSES, implementat de Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, în calitate de partener. Mai multe detalii privind proiectul SENSES persoanele interesate pot afla accesând https://adrmuntenia.ro/proiectul-senses/static/945.