Societatea Naţională de Cruce Roşie din România, Filiala Călăraşi, organizează cursuri de prim ajutor medical în conformitate cu prevederile Legii nr. 319/2006, art. 10 şi 11. Pentru categoriile profesionale expuse riscurilor de accidentare, aceste cursuri sunt obligatorii. Directoarea Crucii Roşii Călăraşi, Aura Giurcă, ne-a declarat că aceste cursuri sunt elaborate în cooperare cu Crucea Roşie Elveţia şi Crucea Roşie Norvegia. “Suntem singurii abilitaţi să predăm curs de prim ajutor conform normelor UE şi suntem singurii care dăm certificate care sunt necesare şi obligatorii firmelor. Cursul de prim ajutor oferit de către Crucea Roşie Călăraşi este elaborat în cooperare cu Crucea Roşie Elveţia şi Crucea Roşie Norvegia. Diplomele şi legitimaţiile ce se obţin în urma cursului sunt recunoscute şi acceptate pe plan internaţional deoarece cursul este elaborat în conformitate cu prevederile Uniunii Europene şi aprobat de către Crucea Roşie Internaţională”, a menţionat directoarea Crucii Roşii Călăraşi, Aura Giurcă . Legea nr. 319/2006 – Legea Securităţii şi Sănătăţii în Muncă prevede: Art. 10 (1) Angajatorul are următoarele obligaţii: să ia măsurile necesare pentru acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor şi evacuarea lucrătorilor, adaptate naturii activităţilor şi mărimii intreprinderii şi/sau unităţii, ţinând seama de alte persoane prezente; să stabilească legăturile necesare cu serviciile specializate, îndeosebi în ceea ce priveşte primul ajutor, serviciul medical de urgenţă, salvare şi pompieri. Pentru aplicarea prevederilor alin. (1), angajatorul trebuie să desemneze lucrătorii care aplică măsurile de prim ajutor, de stingere a incendiilor şi de evacuare a lucrătorilor.