În data de 7 ianuarie 2020, Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional (POR) 2014 – 2020 a lansat în consultare publică Ghidul solicitantului aferent Axei prioritare 1 – „Promovarea transferului tehnologic”, Prioritatea de investiții 1.1 C – „IMM sau IMM în parteneriat cu entitățile de inovare și transfer tehnologic (ITT) pentru investiții de transfer tehnologic”.

Relansarea acestui apel de proiecte necesită modificarea criteriilor de eligibilitate, ca urmare a includerii opționale a parteneriatului dintre IMM şi ITT la depunerea cererii de finanțare.

Varianta lansată în consultare publică include o serie de măsuri simplificatoare, printre care: transformarea apelului din competitiv în necompetitiv; clarificarea tipului de investiție care se dorește a fi finanțat prin transfer tehnologic, prin impunerea limitărilor necesare pentru a se evita achiziția exclusivă de echipamente performante; includerea posibilității de completare a cererilor de finanțare; realizarea etapei de conformitate administrativă și eligibilitate pe baza de declarații și verificarea propriu-zisă a documentelor în etapa de precontractare/contractare.

Eventualele observații și comentarii pot fi transmise la adresa de email info@mdrap.ro, până la data de 10 ianuarie 2020, ora 12:00.

Nu se va răspunde la solicitările transmise de către potențialii solicitanți care implică analize privind încadrarea în prevederile ghidului specific, respectiv privind respectarea criteriilor de conformitate/eligibilitate. Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional va realiza respectivele verificări numai pentru solicitanții de finanțare, ulterior deschiderii apelului de proiecte.

Documentele pot fi consultate pe site-ul dedicat implementării Programului Operațional Regional în regiunea Sud Muntenia, regio.adrmuntenia.ro, secțiunea Program > Axa 1 sau pe site-ul ministerului www.inforegio.ro.