În data de 27 aprilie 2020, Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional a emis Instrucțiunea nr. 149/2020 referitoare la acțiunile pe care AMPOR și organismele intermediare trebuie să le desfășoare pentru susținerea proiectelor, în perioada aplicării măsurilor de prevenire a răspândirii noului tip de coronavirus.

Documentul poate fi consultat pe site-ul destinat implementării POR în regiunea Sud Muntenia, regio.adrmuntenia.ro, secțiunea Program > Documente > Instrucțiuni, accesând următorul link: https://regio.adrmuntenia.ro/documente/static/1252, sau pe site-ul AMPOR – inforegio.ro