Luni, 12 iunie, s-a lansat, spre consultare publică, “Ghidul solicitantului. Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul în cadrul Axei prioritare 5 – ‘Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural’, Prioritatea de investiții 5.2 ‘Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului’”, apelul dedicat sprijinirii Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării (SUERD).

Obiectivul specific al acestei axe îl reprezintă reconversia și refuncționalizarea terenurilor și suprafețelor degradate, vacante sau neutilizate din oraşele mici şi mijlocii de pe teritoriul celor 12 județe riverane Dunării.
La nivelul regiunii Sud Muntenia, zona eligibilă este reprezentată de județele Teleorman, Giurgiu, Ialomița și Călărași. Ghidul este destinat potenţialilor solicitanți, versiunea finală urmând să fie publicată la finalizarea procesului de consultare publică. Valoarea totală a unui proiect poate fi de minimum 100.000 de euro și de maximum cinci milioane de euro (echivalentul în lei la cursul de schimb InforEuro valabil la data lansării apelului de proiecte). Nu se va răspunde punctual la solicitările transmise de către potențialii solicitanți care implică analize privind încadrarea în prevederile ghidului specific, mai exact privind respectarea criterilor de conformitate/ eligibilitate.

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional va realiza respectivele verificări numai pentru solicitanții de finanțare, ulterior deschiderii apelului de proiecte. Implementarea acestei axe prioritare în toate regiunile de dezvoltare este justificată de o distribuție teritorială echilibrată la nivel național a resurselor de patrimoniu cultural, dar și a zonelor intravilane adandonate. În toate cele opt regiuni, aceste resurse de patrimoniu cultural sunt slab valorificate, indiferent de nivelul de dezvoltare ale regiunilor. Distribuția teritorială echilibrată a obiectivelor de patrimoniu constituie o mare oportunitate, patrimoniul cultural putând deveni un pilon de bază al strategiei de dezvoltare, dar și un instrument eficient pentru educație, reducerea sărăciei, ocuparea forței de muncă. De asemenea, investițiile asupra revitalizării mediului urban vor contribui la refuncționalizarea zonelor urbane și îmbunătățirea aspectului estetic al acestora. În urma implementării acestei Axe se aşteaptă creșterea gradului de conservare pentru 45 de obiective de patrimoniu. Implementarea acestei priorități de investiție va contribui la protejarea și conservarea patrimoniului cultural, concomitent cu creșterea calității vieții populației, conservarea identității culturale și dezvoltarea economică locală.
De asemenea, introducerea în circuitul economic a obiectivelor resturate va impulsiona dezvoltarea economică locală, valorificarea patrimoniului cultural contribuind la crearea de locuri de muncă, în mod direct (persoanele care lucrează în instituții cu atribuții în domeniul patrimoniului), indirect (persoanele care lucrează în domeniul conservării și restaurării patrimoniului), în mod indus (ca sursă de inspirație în industria culturală) și nu în ultimul rând în turism.