În județul Călărași, la prima probă scrisă a examenului național de bacalaureat (sesiunea august – septembrie 2020), proba E).a) – limba și literatura română, desfășurată luni, 24 august, au participat 221 de candidați din 272 înscriși.

Nu s-au prezentat 50 de candidați, în timp ce un candidat a fost eliminat pentru fraudă. Nu au fost înregistrate cazuri de candidați cu temperatura peste 37,3 grade Celsius  C, un candidat se află în izolare la domiciliu.

Subiectele și baremul de corectare pentru proba de limba și literatura română au fost publicate la ora 15:00, pe subiecte.edu.ro, de către Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație.

Celelalte probe se vor desfășura conform următorului calendar: 26 august: proba la alegere a profilului și specializării – E.d); 27 august: proba la Limba și literatura maternă – proba E.b).

Echivalarea și recunoașterea competențelor lingvistice și digitale se vor derula în zilele de 28 și 31 august, respectiv 1 septembrie. În acest sens, comisiile de bacalaureat din unitățile de învățământ liceal vor calcula mediile candidaților și vor asigura echivalarea/recunoașterea nivelurilor de competență la probele de profil din cadrul examenului național de bacalaureat (2020), potrivit metodologiei specifice.

Afișarea primelor rezultate înregistrate la probele scrise va avea loc în data de 2 septembrie 2020 (până la ora 12:00) și va fi urmată de etapa depunerii contestațiilor, în aceeași zi, în intervalul orar 14:00 – 20:00.

La fel ca în prima sesiune, rezultatele elevilor vor fi publicate prin anonimizarea numelui și a prenumelui, în conformitate cu prevederile specifice în vigoare (Regulamentul general privind protecția datelor – RGPD).

Contestațiile pot fi depuse atât în format fizic, cât și electronic. În acest caz, candidații completează, semnează și depun/transmit electronic inclusiv o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere. Pentru candidații minori, declarația-tip este semnată și de către părinții/reprezentanții legali ai acestora.

Rezultatele finale, după soluționarea contestațiilor (3 – 4 septembrie), vor fi comunicate sâmbătă, 5 septembrie.