Repartizarea sumelor alocate prin Programul Termoficare va fi aprobată, luni, 25 mai 2020, în cadrul primei ședințe a Comisiei interministeriale de coordonare a Programului Termoficare organizate anul acesta.

Unitățile administrativ-teritoriale eligibile vor primi, astfel, sumele solicitate pentru  investiţii în modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea şi extinderea sau înfiinţarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică.

Programul Termoficare se implementează în perioada 2019-2027 şi finanţează proiecte de investiţii noi şi proiecte aflate în derulare care au fost începute în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 462/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor OUG nr. 53/2019 şi ale Hotărârii Guvernului nr. 1.069/2007 privind aprobarea Strategiei energetice a României pentru perioada 2007 – 2020.

Finanţarea Programului Termoficare se realizează din sume provenite din transferuri de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei (MLPDA) sau sume din transferuri din bugetul Fondului pentru mediu, în limita sumei de 400.000 de mii de lei, prin bugetul MLPDA ori sume din bugetele locale.

Cota de cofinanţare din bugetul MLPDA este de maximum 85% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului, iar contribuția de la bugetul local va fi de minim 15%.