În ultima şedinţă din această săptămână a Consiliului Local Călăraşi, consilierii au aprobat proiectul de hotărâre privind predarea către Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin Compania Națională de Investiții (CNI S.A.), pe bază de protocol, a Bazei Sportive Navrom. Amplasamentului constituit din teren în suprafață din 3.255 de metri pătraţi și construcții în suprafață construită de 902,75 de metri pătraţi, situat în municipiul Călărași, str. Dobrogei, nr. 2, aflat în proprietatea municipiului Călărași, în administrarea Consiliului local Călărași, liber de orice sarcini, va fi transformat în Baza Sportivă Navrom. În cadrul Programului naţional de construcţii de interes public sau social există următoarele subprograme: Săli de sport, Complexuri sportive, Aşezăminte culturale, Bazine de înot, Lucrări în primă urgenţă, Patinoare artificiale, Reabilitare blocuri de locuinţe situate în localităţi din zone defavorizate, Instituţii de învăţămât superior de stat, Unităţi sanitare din mediul urban,          Săli de cinema. Municipiul Călărași solicită finanțare în cadrul subprogramului „Complexuri sportive”. Obiectivele subprogramului sunt modernizarea și reabilitarea Bazei Sportive Navrom printr-un proiect de amenajarea unui complex sportiv multifuncțional care să conțină un teren de tenis și un teren de sport multifuncțional (teren de handbal, baschet, fotbal şi volei). Pentru a răspunde cererilor cetățenilor din municipiu, care manifestă un interes deosebit pentru tenis și a le oferi acestora o arenă sportivă la standarde internaționale, s-au făcut demersuri în acest sens. Astfel că, pentru a beneficia de acest program, este necesar ca autorităţile locale să pună la dispoziţie imobilul sub forma transmiterii în folosinţă gratuită, urmând ca la finalizare să revină municipiului Călărași cu obiectivul propus. Conform cerințelor CNI, Municipiul Călărași este obligat ca, după predarea amplasamentului și a obiectivului realizat, să mențină destinația acestuia și să-l întrețină pe o perioadă de minimumum 15 ani.consiliul local