Compania Națională de Investiții (CNI) a demarat procedura de achiziție publică a contractului – proiectare – faza de adaptare la amplasament și asistență tehnică din partea proiectantului și execuție lucrări pentru obiectivul de investiții „Construire bazin de înot didactic, în municipiul Călărași, bulevardul Republicii, nr. 2C, județul Călărași”. În urma demersurilor repetate ale Primăriei Municipiului Călărași, a fost obținută finanțarea din partea CNI, în cadrul subprogramului „Bazine de înot”, municipiul Călărași, punând la dispoziție terenul, în suprafața de 8.127 de metri pătraţi, pe perioada realizării investiției. Valoarea estimată a contractului pentru care Compania Națională de Investiții realizează achiziția publică electronică este de 6.265.984 de lei fără TVA, perioada de derulare fiind de 48 de luni. Termenul limită de depunere a ofertelor este 31 ianuarie 2017. Potrivit memoriului tehnic, clădirea are un regim de înălțime P+1, cu o suprafață construită de 840 de metri pătraţi, ea fiind configurată astfel: parter: hol primire, grupuri sanitare (fete/băieți), vestiare (băieți/fete/instructor), centrală tratare aer, spațiu de depozitare, bazin de compensare, stație filtrare apă, stație de tratare și pompare apă; etaj: hol, plajă și zonă încălzire, grup sanitar, zonă public, și bazinul în suprafață de 312,50 de metri pătraţi. Primăria Municipiului Călărași va asigura tot sprijinul necesar Companiei Naționale de Investiții pe perioada desfăşurării proiectului.