Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA) a virat, în data de 21 aprilie 2021, 47.302.963,06 lei, în vederea decontării facturilor pentru 105 obiective de investiții realizate prin etapele I și II ale Programului Național de Dezvoltare Locală (PNDL).
Astfel, pentru etapa I, a fost plătită suma de 3.182.432,64 de lei pentru opt obiective aflate în execuție, iar pentru etapa a II-a a programului, au fost decontate 44.120.530,42 de lei pentru 97 proiecte de investiții.
La nivelul județului nostru, patru comune au primit bani prin intermediul acestui program, astfel: Belciugatele – 92.828,37 de lei; Chirnogi – 134.400,21 de lei, Ciocăneşti – 782.077,26 de lei; Mitreni – 767.107,45 de lei.
PNDL, aprobat prin Ordonanța de Urgență nr. 28 din 10 aprilie 2013, actualizată, este cel mai important program multianual de finanțare cu fonduri de la bugetul de stat. Programul are ca obiectiv general echiparea unităților administrativ-teritoriale cu toate dotările tehnico-edilitare, de infrastructură educațională, de sănătate și de mediu, sportivă, social-culturală și turistică, administrativă și de acces la căile de comunicație, iar valorile alocărilor multianuale de la bugetul de stat sunt egale cu sumele înscrise în contractele de finanțare multianuale încheiate între minister și beneficiarii obiectivelor de investiții.