În contextul pandemic actual și în conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 78/ 2020 privind adoptarea măsurilor necesare pentru desfășurarea activităților specifice implementării tehnice și financiare a măsurilor aferente Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR 2020) ca urmare a apariției pandemiei COVID-19, Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) menține soluția alternativă de transmitere a documentelor bazată pe tehnologia Cloud.

Astfel, depunerea cererilor de modificare a contractelor de finanțare, a documentațiilor de avizare a achizițiilor sau depunerea cererilor de plată de către beneficiarii PNDR 2020 care nu au utilizat depunerea on-line a proiectelor, se va face în continuare prin intermediul internetului, fără deplasarea la sediul insituției.

Documentele care trebuie transmise la AFIR se vor transmite în format electronic, cu utilizarea semnăturii digitale, dacă beneficiarul deține o astfel de semnătură sau o fotocopie a documentațiilor cu semnătură olografă. Acestea sunt transmise pe adresa oficială de e-mail a structurilor teritoriale ale Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (centre regionale sau oficii județene, după caz) sau încărcate de beneficiar în sistemul online al AFIR prin utilizarea aplicației „OneDrive”, accesând link-ul pus la dispoziție beneficiarilor de către experții Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale.

AFIR reaminteşte că sistemul informatic al Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale de gestionare a procesului de depunere a cererilor de finanțare și de analizare a acestora este funcțional și permite parcurgerea tuturor etapelor procedurale de la depunerea online a cererii de finanțare, la contractarea proiectului și până la efectuarea plăților aferente tranșelor de plată depuse.

De asemenea, comunicările AFIR se vor realiza cu prioritate prin e-mail (acolo unde este posibil), la adresele de contact puse la dispoziție de beneficiari, prin intermediul contractului sau deciziei de finanțare, solicitându-se totodată și confirmare de primire din partea destinatarilor.

Modalitatea de utilizarea a soluției Cloud AFIR este prezentată pe pagina de internet www.afir.info>>Instrucțiuni pentru module online>>Instrucțiuni generale>>Instrucțiuni încărcare documente proiecte offline (link: https://online.afir.info/Help/IncarcareDocumenteOffline). De asemenea, cei interesați au la dispoziție un tutorial pe canalul oficial de YouTube al Agenției, accesând link-ul https://www.youtube.com/watch?v=05zlzxJBw8Y.