Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a încheiat recent cu Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) un Protocol de colaborare pentru aderarea la serviciile sistemului informatic PatrimVen, prin care experții AFIR pot accesa online informații privind cazierul fiscal al beneficiarilor investițiilor finanțate prin intermediul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR 2020).

Astfel, prin interogarea bazei de date a ANAF, experții Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale de la nivel central și regional pot interoga direct sistemul informatic PatrimVen și pot obține o serie de documente fiscale, astfel încât beneficiarii proiectelor finanțate prin PNDR 2020 nu trebuie să mai prezinte următoarele documente: certificate care să ateste lipsa datoriilor fiscale restante, situaţiile financiare (bilanţ – formularul 10, cont de profit și pierderi – formularul 20, formularele 30 și 40), declaraţia de inactivitate sau declaraţii fiscale privind veniturile realizate, înregistrate la ANAF (formularele 200, 221, 220).

AFIR precizează că aceste documente sunt verificate de către instituţie pentru toate submăsurile de investiții sau cele cu sprijin forfetar, la depunerea cererii de finanțare sau la momentul semnării contractului de finanțare, în vederea analizării respectării condițiilor minime obligatorii pentru acordarea sprijinului din fondurile europene pentru agricultură și dezvoltare rurală.

Semnarea acestui acord între cele două instituții se înscrie în seria simplificărilor procedurale și administrative aplicate de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale menite să reducă birocrația în procesul de accesare și de implementare a fondurilor europene și, mai ales, să mute povara administrativă dinspre beneficiari către AFIR. Toate aceste demersuri de simplificare reprezintă o preocupare permanentă la nivelul Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, cu scopul de a veni constant în sprijinul solicitanților și beneficiarilor fondurilor europene gestionate de către AFIR.