Beneficiarii Programului Operațional Capital Uman (POCU) care au fost afectați de pandemia COVID-19 pot prelungi perioada de implementare a proiectelor cu cel mult şase luni peste cea reglementată de Ghidul solicitantului – condiții specifice, dar nu mai târziu de decembrie 2023 și fără a modifica valoarea finanțării contractate. Scopul măsurii este să ajute beneficiarii să finalizeze proiectele începute.

De asemenea, beneficiarii POCU pot depune notificări pentru modificări de buget, în limita a 10% în cadrul categoriilor bugetare, cu condiția încadrării în limitele maxime prevăzute în Ghidul solicitantului – condiții generale.

Cele două măsuri sunt reglementate de Ordinul Ministrului Fondurilor Europene nr. 729/2020, care modifică documentul „Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul  Programului Operațional Capital Uman 2014 – 2020”.

Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 are o alocare UE de 4,3 miliarde de euro și finanțează prioritățile de intervenție ale României în domeniul ocupării forţei de muncă, al incluziunii sociale și al educației.

Principalul obiectiv al programului este dezvoltarea resurselor umane prin creșterea accesului la un sistem de educație și formare profesională de calitate, stimularea ocupării, cu precădere pentru tineri, reducerea sărăciei și a excluziunii sociale prin facilitarea accesului de servicii sociale și de sănătate.