652 de biologi și chimiști din sistemul sanitar public și privat au semnat un memoriu prin care le cer primului ministru, ministrului Muncii, ministrului Sănătății și președintelui Camerei Deputaților să modifice grila de salarizare din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice din sistemul sanitar public și să identifice măsuri care să permită creșterea salariilor pentru biologii, biochimiștii și chimiștii din sistemul privat de sănătate. În urma aplicării Legii-cadru nr. 153/2017, au fost generate discrepanțe și frustrări uriașe între categoriile de profesionale din sistemul sanitar public care au atribuții și responsabilități identice, cum ar fi biologii/biochimiști/chimiștii faţă de colegii medici de laborator. Până la intrarea în vigoare a prezentei legi, salariile acestora erau aproximativ egale, iar acum raportul de salarizare este de aproximativ 1 la 3 între biologii/biochimiștii/chimiștii principali și medicii specialiști de laborator.

Mai mult, conform formei actuale a legii ce a intrat în vigoare cu data de 1 ianuarie 2018, biologii, biochimiștii și chimiștii, în calitate de categorie profesională ce efectuează, parafează și asumă în totalitate un act medical, vor atinge maximul din grila de salarizare abia în anul 2020, gradual, spre deosebire de medicii de laborator și asistenții medicali, care vor intra pe maxim de salarizare începând cu luna martie 2018.

Mărire salarială fictivă (fiind vorba în fapt de scăderi salariale conform fluturașilor de salarii)

Vă aducem la cunoștință faptul că aplicarea Legii Unitare a Salarizării în sectorul sanitar sub actuala formă, ce fusese prezentată opiniei publice, reprezintă o discriminare netă față de categoria profesională pe care o reprezentăm. Prezența noastră ca specialiști în cadrul laboratoarelor medicale (compartiment paraclinic), face ca Laboratorul în sine să reprezinte o secție particulară și distinctă a sistemului sanitar, nu doar în România, ci și în cadrul tuturor ţărilor din Uniunea Europeană, unde profesia omologă este cea de ‘Clinical Chemist’ sau ‘Biomedical Scientist’, iar în Statele Unite ale Americii de ‘Medical Scientist’. Conform formei actuale a legii ce a intrat în vigoare cu data de 01.01.2018, noi, în calitate de categorie profesională ce efectuează, parafează și asumă în totalitate un act medical, ne aflam în situația de a ‘primi’ o mărire salarială FICTIVĂ (fiind vorba în fapt de scăderi salariale conform fluturașilor de salarii), aplicabilă tuturor categoriilor de personal din sănătate și învățământul medical superior, fără a mai primi o altă majorare salarială începând cu data de 01.03.208, majorare ce ar fi urmat să ne ducă la maxim în grila de salarizare, așa cum se întâmplă cu asistenții medicali a căror activitate o îndrumăm și coordonăm, care vor primi integral mărirea salarială preconizată în noile grile. Considerăm că acest fapt reprezintă o mare discriminare a acestei categorii profesionale ‘minoritare’ în sistemul sanitar, dar care efectuează un act medical care stă în proporție de 70 – 75% la baza stabilirii diagnosticului. Menționăm că doar angajații din DSP-uri au beneficiat de măriri substanțiale în 2017, aceștia reprezentând mai puțin de 7% din numărul biologilor, biochimiștilor sau chimiștilor din sistemul sanitar și învățământul medical. Din cauza noii grile de salarizare, s-a ajuns astfel ca un biolog, biochimist sau chimist principal, care are cel puțin 9 ani de vechime, să aibă un salariu (coeficient 1,96 în grila de salarizare) la nivelul unui asistent medical (coeficient în grila de salarizare 1,74). În sistemul sanitar, sunt biologi, biochimiști sau chimiști care au 5, 4 sau 3 ani de facultate la care se adaugă 2 ani de Masterat. De asemenea, la aceste studii se adaugă doctorate obținute în ţară sau străinătate. Mai mult, există specialiști care au și activitate științifică concretizată în studii relevante la nivel internațional. În aceeași măsură, sunt afectați și biologii sau biochimiștii care lucrează în învățământul medical superior și care sunt plătiți conform unei grile de salarizare asemănătoare. Cum este posibil ca un asistent medical, cei mai mulți cu studii postliceale, să aibă un salariu cât un absolvent de facultate și masterat? Salariul unui biolog sau chimist principal cu ultima gradație în sistemul sanitar a fost mereu la nivelul unui medic specialist de laborator (coeficient 3.96 în grila de salarizare). După cum se observă, anumite categorii de bugetari au fost total ignorate. S-a încălcat grav această mult trâmbițată deviză, ‘Studii egale = Salarii egale’”, se arată în memoriul transmis de biologi și chimiști.