Din 22 martie 2016, a început perioada electorală aferentă alegerilor locale care vor avea loc la data de 5 iunie 2016, conform Hotărârii Guvernului nr. 52/2016. Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a anunțat că a făcut public calendarul acțiunilor din cuprinsul perioadei electorale, ce include următoarele repere: 28 martie 2016: constituirea Biroului Electoral Central (BEC); 28 martie – 6 aprilie 2016: comunicarea către BEC a denumirilor și semnelor electorale ale partidelor politice, alianțelor politice, alianțelor electorale și organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale; 11 – 26 aprilie 2016: depunerea candidaturilor; 4 mai: rămânerea definitivă a candidaturilor; 6 mai 2016: aducerea la cunoștință publică a numărului circumscripțiilor electorale, a delimitării și numerotării fiecărei secții de votare, precum și sediilor acestora; 6 mai – 4 iunie 2016: campania electorală; 26 mai 2016: tipărirea buletinelor de vot; 5 iunie 2016 (în intervalul 07:00 – 21:00): ziua votării; 6 iunie 2016 (ora 21:00): numărarea voturilor, încheierea proceselor-verbale, întocmirea dosarelor cu rezultatele votării; totalizarea voturilor și asigurarea publicării rezultatelor în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Principalele noutăți legislative privind alegerea autorităților administrației publice locale sunt: implementarea sistemului informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal (SIMPV), respectiv prezența în fiecare secție de votare a unui operator de calculator; desemnarea prin tragere la sorți computerizată a președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare și a locțiitorilor acestora, din rândul membrilor Corpului experților electorali; dreptul cetățenilor Uniunii Europene cu domiciliul în România de a fi aleși în funcția de primar, consilier local sau consilier județean; alegerea președinților și a vicepreședinților consiliilor județene, precum și a viceprimarilor prin vot indirect, de către consiliile județene, respectiv consiliile locale; rambursarea către competitorii electorali a cheltuielilor privind campania electorală de la bugetul de stat, prin intermediul AEP.

BEC