Consiliul Judeţean Călăraşi organizează concurs pentru ocuparea postului de administrator public.  Singurul candidat care şi-a depus dosarul pentru ocuparea acestui post este Bogdan Georgescu. În momentul de faţă, Bogdan Georgescu ocupă funcţia de director la Ecomanagement Salubris. Condiţii specifice de participare la concurs pentru postul de Administrator public: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; vechime în studii superioare de lungă durată – cel puțin 5 ani;

– experiență în funcție de conducere – cel puțin 5 ani; studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în  specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei; cunoaște cel puțin două limbi străine de circulație internațională, scris și vorbit, nivel mediu. Proba scrisă: data de 31 iulie 2017, ora 10:00, la sediul Consiliului Judeţean Călăraşi. Proba de interviu: se va afişa odată cu rezultatul probei scrise, respectiv pentru postul de consilier gradul I, data interviului se va afişa odată cu rezultatul probei practice, la sediul Consiliului Judeţean Călăraşi.

Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este 21 iulie 2017, ora 14:00, la sediul Consiliului Judeţean Călăraşi.