Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră (BRCT) Călăraşi pentru Graniţa România- Bulgaria, în calitate de Secretariat Tehnic Comun al programului de Cooperare Transfrontalieri România Bulgaria 2007 – 2013 (PCT), va organiza, în data de 16 decembrie 2015, ora 10:30, o sesiune de informare pentru reprezentanţii mass-media. Tema principală a acestei sesiuni o reprezintă informarea asupra rezultatelor obţinute prin implementarea Programului de Cooperare Transfrontalier România – Bulgaria 2007 – 2013 şi prezentarea beneficiilor aduse în dezvoltarea regiunii de graniţa de proiectele finanţate. Totodată, în cadrul evenimentului vor fi trecute în revistă o serie de proiecte de succes implementate în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalier România – Bulgaria 2007 – 2013. Programul de Cooperare Transfrontalieră România – Bulgaria este un program operaţional cu finanţare europeană, pentru România şi Bulgaria, implementat în perioada 2007 – 2013. Programul sprijină dezvoltarea zonelor de graniţă eligibile, atât din România, cât şi din Bulgaria. El urmăreşte să creeze o “punte” între cele două ţări, cu scopul de a sprijini regiunile de graniţă în rezolvarea problemelor similare de dezvoltare, prin colaborare şi promovarea unor soluţii comune. Astfel, graniţa va uni regiunile de pe ambele maluri ale Dunării, în loc să le despartă. Prin intermediul programului, românii şi bulgarii din zonele de frontieră vor fi încurajaţi să dezvolte noi afaceri, să schimbe informaţii şi să profite de pe urma îmbunătăţirii accesului peste graniţă. Ei vor colabora pentru a preveni inundaţiile, pentru a conserva resursele naturale şi pentru a promova turismul. În acest fel, zonele de frontieră vor deveni locuri mai atractive pentru oamenii care trăiesc şi muncesc acolo, dar şi pentru investitori. Fondurile alocate Programului de Cooperare Transfrontalieră România – Bulgaria 2007 – 2013 însumează peste 262 de milioane de euro. Programul este finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională – fondul structural creat pentru a sprijini reducerea dezechilibrelor dintre regiunile Uniunii Europene. Contribuţia UE reprezintă 83% din bugetul alocat programului (217,8 milioane de euro), restul de 17% (44,2 milioane de euro) reprezentând contribuţii naţionale (din bugete de stat şi din sursele proprii ale partenerilor care iau parte la proiecte).

BRCT