Comisia Fulbright Româno-Americană a anunţat că s-a deschis competiţia pentru bursele de vară care sunt oferite în cadrul programului intitulat „Study of the U.S. Institutes for European Student Leaders – Civic Engagement and Environmental Issues 2017”.
Această bursă este pentru o perioadă de cinci săptămâni şi este adresată studenţilor înscrişi la studii de licenţă, care nu se află în anii terminali. Bursa include plata tuturor cheltuielilor de la administrarea programului şi cheltuielile de transport, până la cheltuielile pentru materialele didactice şi chirie.
Pentru a putea aplica, studenţii trebuie să aibă vârsta cuprinsă între 18 şi 25 de ani, cetăţenie română şi cel puţin un semestru până la terminarea studiilor. Totodată, candidaţii trebuie să demonstreze spirit de lider în comunitatea academică din care fac parte, o situaţie şcolară satisfăcătoare şi să fie interesaţi de studierea Statelor Unite. Aceştia pot opta pentru una dintre cele două variante de studiu puse la dispoziţie de organizatori, şi anume: angajament civic – Universitatea din Carolina de Sud sau probleme de mediu (Universitatea din Oregon). Cei care vor opta pentru prima variantă vor putea învăţa despre modul în care cetăţenii au modelat istoria Statelor Unite ale Americii, despre guvernul şi societatea acestora, dar şi despre cultura de peste ocean. Studenţii vor explora teme precum importanţa cetăţeniei, construirea comunităţii, dezvoltarea economică, activismul la nivel local, conducerea politică sau voluntariatul. De asemenea, bursierii vor beneficia de un tur educaţional într-o altă zonă a Statelor Unite ale Americii. Cei care vor opta pentru studierea problemelor mediului, vor explora teme actuale de mediu printre care se numără: gestionarea resurselor, dezvoltarea durabilă, securitatea alimentară şi ecoturismul. La orele de curs se vor realiza experimente şi vor avea loc expediţii pe teren. Experienţa se va încheia cu o vizită la Washington.
Cei interesaţi pot aplica pentru burse până pe data de 6 februarie 2017. Fişierul de înscriere se găseşte pe site-ul www.fulbright.ro şi trebuie trimis la adresa de e-mail: office@fulbright.ro.