În data 5 octombrie a.c., Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice a publicat lista candidaţilor admişi în etapa online, din cadrul concursului de selecţie a cadrelor didactice în vederea constituirii Corpului Naţional de Experţi în Management Educaţional, seria a II-a. Până ieri, dascălii admişi după etapa de selecţie online au putut depune portofoliile cu documentele prevăzute în Metodologie, la Inspectoratul Şcolar Judeţean (ISJ) Călăraşi.

 

La începutul săptămânii, MECŞ a publicat listele cuprinzând candidaţii admişi în etapa de selecţie online. Astfel, la nivelul judeţului nostru, 66 de profesori au fost declaraţi admişi, din care 32 sunt titulari la unităţile de învăţământ din mediul urban (23 municipiul Călăraşi, 6 municipiul Olteniţa şi 3 oraşul Lehliu – Gară), iar 34 sunt titulari la insituţiile şcolare din mediul rural. Până ieri, 6 octombrie, a avut loc depunerea portofoliilor, de către candidaţii declaraţi admişi după etapa de selecţie online, la  ISJ Călăraşi. Următoarea etapă a concursului va începe vineri, 9 octombrie, când Inspectoratul Şcolar Judeţean Călăraşi va transmite la Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice lista dascălilor declarați admiși după etapa de selecție online, care, la data înscrierii la selecție, ocupă o funcție de conducere sau de îndrumare și control din ISJ, precum și dosarele acestora. De asemenea, în intervalul 9 – 15 octombrie va avea loc evaluarea portofoliilor candidaţilor de către comisiile de evaluare constituite la nivelul Inspectoratului Şcolar Judeţean, respectiv la nivelul MECŞ. În data de 16 octombrie 2015 sunt programate validarea rezultatelor selecţiei de către consiliul de administraţie al ISJ Călăraşi şi afişarea rezultatelor evaluării, în ordinea descrescătoare a punctajelor. Între 19 şi 23 octombrie, vor putea fi depuse contestațiile la Inspectoratul Şcolar Judeţean, respectiv la Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice. Totodată, în perioada 19 octombrie – 3 noiembrie 2015 vor fi soluţionate contestaţiile. Afişarea rezultatelor finale ale evaluării portofoliilor depuse la concursul de selecţie a cadrelor didactice în vederea constituirii Corpului Naţional de Experţi în Management Educaţional va avea loc pe 3 noiembrie, urmând ca pe 4 noiembrie, Registrul Naţional de Experţi în Management Educaţional să fie actualizat.