Asociația Nevoia de Educație și Asociația PlaYouth au lansat luni, 5 octombrie 2020, cu ocazia Zilei Internaționale a Educației, Proiectul „Profesor în Bacopedia” – un proiect prin care se urmărește creșterea performanțelor educaționale pentru elevii de liceu și profesori, într-un mod non-formal, cu ajutorul unei aplicații digitale – Bacopedia.

Bacopedia este un proiect național, organizat în colaborare cu Ministerul Educației și Cercetării (MEC), sub forma unui concurs enciclopedic care utilizează conținutul materiilor pentru Bacalaureat în cadrul unei aplicaţii mobile și web. Pentru a identifica cât mai bine profilul utilizatorului, aplicația îl va întreba pe fiecare utilizator în parte care se va loga, informații ce țin de activitatea școlară – ce îi place în prezent, ce i-ar plăcea (să studieze, să afle ca infromații etc.) – după care îl va testa pentru a confirma cele transmise. Utilizatorii se vor juca şi vor socializa cu alți elevi, urmând să fie evaluați în cadrul aplicației, recompensați și ghidați către evenimente cultural-educaționale care să le fie de folos în activitate, universități și la angajatori.

De aceea, în încercarea de a realiza o platformă care să cuprindă informații cât mai complexe, în era tehnologică pe care o trăim, este nevoie de ajutorul cadrelor didactice din toată țara, care obțin rezultate excepționale la examenul de bacalaureat, aplicând metode pedagogice moderne și eficiente, pentru a implementa în cel mai scurt timp aplicația Bacopedia.

Educația este foarte importantă pentru toți. Și doar prin educație se pot forma generații valoroase de tineri profesioniști și cetățeni responsabili.

Procesul de selecție a profesorilor care doresc să se implice în proiectul „Profesor în Bacopedia”, se desfășoară în perioada 5 octombrie – 8 noiembrie 2020.

Prima etapă (5 – 18 octombrie 2020) este alocată înscrierii în formularul digital și atașarea în acest formular a CV-ului.

Formularul se găseşte la adresa: https://forms.gle/oCPnYjAAiz1DfdJL7

Se pot înscrie cadrele didactice care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții: au desfășurat activități de predare-învățare-evaluare, în ultimii trei ani școlari încheiați, în învățământul liceal; au gradul didactic I, II sau titlul științific de doctor în specialitate; au experiență de organizare și participare la evaluări, în cadrul examenelor și concursurilor naționale/internaționale.

Ulterior, în etapa a II-a (19 octombrie – 1 noiembrie 2020), va avea loc verificarea formularelor și a CV-urilor, etapă în care are loc selecția unui număr de 26 de cadre didactice (câte două pentru fiecare materie eligibilă).

În etapa a III-a (2 – 8 noiembrie 2020) cele 26 de cadre didactice selectate în etapa a doua intră în a doua fază de selecție, care presupune transmiterea prin e-mail a câte zece întrebări pe care le-ar pune în aplicația Bacopedia, în legătură cu materia pe care o predau.

Lista finală a cadrelor didactice care vor face parte din proiectul „Profesor în Bacopedia” va fi anunțată până la data de 16 noiembrie 2020. După anunțarea listei finale, cadrele didactice selectate vor avea o primă întâlnire online cu membri echipei de proiec pentru detalii cu privire la activitățile pe care urmează să le desfășoare în proiect.

Proiectul „Profesor în Bacopedia” se desfășoară pe o perioadă de zece luni și presupune: elaborarea a aproximativ o sută de întrebări de tip grilă de către profesorii selectați (întrebările vor fi introduse într-o aplicație de mobil ce va fi folosită de liceenii care se pregătesc de examen, cu respectarea principiilor calității și echității); susținerea de către „profesorii Bacopedia” a unui webinar dedicat altor cadre didactice, care să îmbunătățească indirect implicarea și motivația elevilor pentru a face performanță școlară; susținerea unor cursuri on-line de două ore lunar, timp de zece luni, pentru pregătirea elevilor la respectiva materie, care să implice activități non-formale de educație; realizarea unui raport de activitate/disciplină de învățământ, cu evidențierea aspectelor pozitive și a celor care necesită îmbunătățiri legate de întreg procesul membrilor echipei care organizează proiectul.

Calitatea de participant în programul „Profesor în Bacopedia” presupune răspunderea profesională în ceea ce privește corectitudinea și calitatea conținutului furnizat și a activității depuse.

Profesorii participanți vor încheia un contract de voluntariat cu Asociația Nevoia de Educație, care va stipula drepturile și obligațiile fiecărei părți.

În același timp, profesorii care desfășoară activitate în acest program primesc o adeverință de participare, valabilă pentru portofoliul personal, cu orele desfășurate în cadrul programului.

Proiectul Bacopedia este inițiat de Asociația Nevoia de Educație, implementat de Asociația Nevoia de Educație în parteneriat cu Asociația PlaYouth și în colaborare cu Ministerul Educației și Cercetării.

Adresa de e-mail pentru informații suplimentare este profesor@bacopedia.ro.