Consilierii locali ai municipiului Călăraşi vor supune la vot, în şedinţa ordinară din data de 26 aprilie 2018, proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de atribuire/licitație a locurilor de parcare pentru folosință, în parcările de domiciliu/reşedinţa din municipiul Călărași.

Parcările de domiciliu sunt spaţii special amenajate, situate  la mai puţin de 30 de metri de frontul imobilelor cu destinaţie de locuinţă, destinate parcării autovehiculelor deţinute de locatari, pentru care se emit abonamente contra cost. În zonele blocurilor de locuit, datorită numărului mare de autovehicule deţinute de locatari, este necesară amenajarea si atribuirea/licitarea spre folosinţă a locurilor de parcare de domiciliu, pe suprafeţele libere existente. Prin amenajarea şi atribuirea de locuri de parcare de domiciliu se va produce o diminuare a ocupării locurilor de către vehicule aparţinind altor persoane care nu locuiesc în imobilele din zona parcării, se vor evita neînţelegerile, se va asigura staţionarea autovehiculelor în condiţii de siguranţă, şi se va răspunde la numeroasele solicitări din partea cetăţenilor privind emiterea unei reglementări în acest sens.

Conform Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, art. 128, alin. 1, lit. d, republicată, autorităţile administraţiei publice locale stabilesc reglementări referitoare la regimul de acces şi circulaţie, staţionare şi parcare pentru diferite categorii de vehicule.