Evaluarea Națională pentru elevii clasei a VIII-a (EN VIII) reprezintă modalitatea de evaluare externă sumativă a competențelor dobândite pe parcursul învățământului gimnazial. Examenul se desfășoară, anual, într-o singură sesiune. Atât candidații proveniți din învățământul de stat, cât și cei din învățământul particular au dreptul sa susțină examenul fără taxă.

Media obținută la EN VIII este un criteriu esențial pentru admiterea în învățământul liceal.

Coordonarea la nivel național a proiectării, organizării și desfășurării Evaluării Naționale, precum și valorificarea rezultatelor acestora sunt asigurate de Ministerul Educației prin Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație (CNPEE).

Coordonarea la nivel județean/al municipiului București a organizării EN VIII, precum și valorificarea rezultatelor acestora sunt asigurate de către inspectoratele școlare județene.

Calendarul de desfășurare a Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, în anul școlar 2020 – 2021 este următorul: 7 – 11 iunie 2021 – înscrierea la evaluarea națională; 22 iunie 2021 – probă scrisă la limba și literatura română; 24 iunie 2021 – proba scrisă la matematică;

25 iunie 2021 – probă scrisă la limba și literatura maternă;

29 iunie 2021 (până la ora 14:00) – afișarea rezultatelor înaintea contestațiilor; 29 iunie 2021 (ora 16:00 – ora 19:00) – 30 iunie 2021 (ora 08:00 – ora 12:00) – depunerea contestațiilor; 30 iunie – 4 iulie 2021 – soluționarea contestațiilor; 4 iulie 2021 – afișarea rezultatelor finale după soluționarea contestațiilor.

La solicitarea comisiilor județene/comisiei municipiului București de organizare a evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a sau din proprie inițiativă, Comisia Naţională de Organizare a Evaluării Naționale poate aproba, în situaţii excepţionale, prelungirea/reducerea perioadelor de evaluare/reevaluare a lucrărilor scrise ori de afişare a rezultatelor.