Inspectoratul Şcolar Judeţean (ISJ) Călăraşi a publicat o adresă a Ministerului Educaţiei Naţionale cu privire la perioadele de desfăşurare a examenelor de corigenţă în anul şcolar 2018 – 2019.

Astfel, pentru anul şcolar 2018 – 2019, perioada de desfăşurare a examenelor de corigenţă este 15 – 25 iulie pentru toate clasele din învăţământul primar, gimnazial, liceal şi profesional şi pentru clasele de stagii de pregătire practică, şcoala postliceală şi de maiştri.

Elevii din clasa a VIII-a, care vor susţine şi promova examenul de corigenţă, se pot înscrie la admiterea în clasa a IX-a, pe locurile rămase libere, în a doua etapă de admitere în învăţământul liceal, respectiv în etapa a doua de admitere în învăţământul profesional şi învăţământul profesional dual. Elevii corigenţi care nu se vor prezenta la sesiunea de corigenţe din perioada 15 – 25 iulie sau nu vor promova examenul de corigenţă, vor fi declaraţi repetenţi.

Elevii din clasele terminale de liceu, care vor susţine şi promova examenul de corigenţă, se vor putea înscrie pentru examenul de bacalaureat, sesiunea de examen august – septembrie 2019, în data de 26 iulie 2019. Elevii claselor terminale de liceu, ai învăţământului profesional şi ai stagiilor de pregătire practică, care vor promova examenele de corigenţă în sesiunea 15 – 25 iulie, se vor putea înscrie la examenul de certificare al competenţelor profesionale, sesiunea august-septembrie 2019.  În cazul în care curriculumul parcurs va fi organizat modular, pentru elevii care nu vor promova modulele care se vor finaliza pe parcursul anului şcolar, indiferent de numărul de module nepromovate, se va organiza o sesiune specială de examene de corigenţă, în ultima săptămână de cursuri a anului şcolar.