În perioada 29 – 31 mai 2018, Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) din Călăraşi a desfăşurat Campania Naţională privind identificarea cazurilor de muncă nedeclarată şi verificarea modului în care se respectă prevederile legale care reglementează relaţiile de muncă şi securitatea şi sănătatea în muncă la angajatorii care îşi desfăşoară activitatea în domeniul alimentaţiei publice „Bufet Expres, Restaurant Fast-Food, Pizzerie”, iniţiată de Inspecţia Muncii.

În domeniul relaţiilor de muncă au fost verificaţi 13 angajatori, a fost aplicată o sancţiune  contravenţională (avertisment), iar pentru deficienţele constatate au fost dispuse 11 măsuri de remediere. În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă au fost verificaţi 14 angajatori, au fost aplicate 17 sancţiuni contravenţionale (avertismente) şi au fost dispuse 18 măsuri de remediere a neconformităţilor constatate.