În data de 18 februarie 2021, la Liceul Tehnologic „Ion Ghica” din municipiul Olteniţa, judeţul Călăraşi, s-a desfăşurat o activitate în cadrul campaniei naţionale de prevenire a consumului de noi substanţe psihoactive (etnobotanice) „Fii Liber”. La finalul activităţii, tinerilor li s-au oferit materiale promoţionale specifice campaniei. Activităţile vor continua şi în alte instituţii de învăţământ din judeţ.
Campania „Fii Liber” este implementată, la nivel național, de Agenţia Naţională Antidrog (ANA), în calitatea sa de coordonator naţional al politicilor publice în domeniul reducerii cererii și ofertei de droguri.
Principalele obiective ale campaniei naționale media de prevenire a consumului de noi substanţe psihoactive (NSP) sunt creşterea nivelului de informare, sensibilizare şi conştientizare cu privire la efectele medico-psiho-sociale ale consumului de substanţe noi psihoactive, precum şi dezvoltarea unor atitudini şi practici de viaţă sănătoasă la nivelul populaţiei generale cu vârsta cuprinsă între 15 şi 64 de ani, cu accent pe populaţia şcolară şi la risc de consum de droguri, respectiv 15 – 34 de ani.
Prin derularea acestei campanii, ANA îşi propune informarea, educarea și conștientizarea elevilor şi studenţilor în legătură cu efectele și riscurile consumului de substanțe noi psihoactive, în vederea neînceperii şi/sau evitării trecerii de la consumul ocazional sau recreaţional, la consumul regulat la nivelul populaţiei generale.
„Fii Liber” este o campanie care își propune, la nivel naţional, crearea unei reţele de suport comunitar, formate din cadre didactice, voluntari ai Agenţiei Naţionale Antidrog, părinţi şi specialişti din cadrul instituţiilor publice sau organizațiilor neguvernamentale partenere.
Beneficiarii estimați ai campaniei sunt 47.000 de elevi şi studenţi, 2500 de profesori, 20.000 de părinţi, 2.500 de reprezentanţi ai instituţiilor publice și ONG-urilor partenere, 2.000.000 de persoane cu vârste cuprinse între 15 și 34 ani din România (10% din populația generală a României), fiind realizate aproximativ 200 de activităţi de informare privind riscurile şi efectele consumului de NSP şi promovate modalităţile sănătoase de petrecere a timpului liber în zone recreaţionale.
De asemenea, sunt estimați ca beneficiari indirecți 50.000 de elevi şi studenţi, 25.000 de aparţinători legali și 500.000 de membri ai comunităţilor locale.
Conform rezultatelor Studiului în Populația Generală – GPS 2016, realizat de specialiștii ANA, noile substanţe psihoactive se află, după canabis, pe poziţia a doua în „topul” celor mai consumate droguri în România, cu un procent de 2,5% din populaţia generală cu vârsta cuprinsă între 15 şi 64, ce a experimentat consumul, observându-se o prevalenţă a consumului în rândul respondenţilor care au studii universitare şi postuniversitare. Este experimentat cu precădere de populaţia tânără, aproape toți consumatorii (91%) debutând în intervalul de vârstă de 15 – 24 ani.
Noile substanțe psihoactive se situează pe locul trei (după inhalante și canabis) în categoria drogurilor declarate la debutul precoce în consum, 1,3% dintre elevi menționând că au experimentat consumul de astfel de substanțe la vârsta de 13 ani sau mai devreme.